Gå till innehållet

Johan Mårtelius: “Turkiets agerande oroar”

Johan Mårtelius, professor i arkitekturhistoria vid KTH, har just tillträtt som direktör för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Vad ska du göra i Istanbul?

– Jag har ansvar för en verksamhet som rör sig inom många ämnesfält och ett stort geografiskt område, från Turkiet och Mellanöstern till Centralasien. Det handlar om att stödja viktiga frågor i forskningen där Istanbul som plats och arkitektur blir en viktig del.

Vad lockade med tjänsten?

– Istanbul har en lång och rik historia men också mycket på gång. Det har ju varit en del upprörande stadsbyggnadsprojekt på sista tiden som är mycket intressanta ur ett urbant perspektiv. Till exempel tände den planerade förändringen av Geziparken det folkliga upproret förra sommaren.

Hur kommer det märkas att en arkitekt tar över rodret?

– Frågor som har direkt, rumslig koppling till de platser där forskningen utförs är naturligtvis centrala för alla våra Medelhavsinstitut. Arkitekter är bra på att sammanföra olika kunskaper, att arbeta tvärdisciplinärt, så det blir nog mer av det.

Vad anser du om den turkiska regeringens nya reglering för arkitektförbundet?

– Regeringen har på sistone på olika sätt velat bromsa den kritiska opinionen. Där har arkitektförbundet varit en stark röst. Att arkitekternas organisation opponerar sig mot den växande ekonomiska liberalismen tycker jag inger stor respekt. Men att den politiska centralstyrningen då agerar som den gör är givetvis oroande.

Hur kan institutet agera i frågan?

– Jag tänker mig att bjuda in representanter för ingenjörs- och arkitektförbundet, TMMOB, till samtal tillsammans med kolleger och andra intresserade. Kanske har också Sveriges Arkitekter erfarenheter att tillföra då!

Mer att läsa