Gå till innehållet

Louise Masreliez: ”Jag vill öka kunskapen om arkitektur”

Som Sveriges Arkitekters ordförande vill Louise Masreliez öka förståelsen för arkitektur i samhället och göra förbundet mer tillgängligt. Marge Arkitekters vd har god inblick i branschen, men ingen facklig erfarenhet.

”En bra ledargestalt i arkitekturfrågor”, anser Sveriges Arkitekters valberedning som föreslår Louise Masreliez som förbundets nya ordförande. Hon har tidigare lett Stockholms arkitektförening, suttit i Kasper Salinjuryn och är för närvarande förbundets verksamhetsrevisor. Men frågan om hon ville bli styrelsens nya ordförande överraskade henne.

– Jag blev förvånad, jag hade inte tänkt i de banorna.

Samtidigt säger hon att uppdraget lät väldigt spännande, inte minst möjligheten att föra ut kunskapen om vad arkitektur och arkitekter kan bidra med i samhället där hon nämner social hållbarhet och integration som viktiga fält.

– Det är det jag själv intresserar mig för. Att förklara att arkitektur är något som berör alla och börja med det redan i skolåldern är en större pedagogisk uppgift där Sveriges Arkitekters roll är att bygga den kunskapen. Jag vet att arbetet är pågående och jag vill fortsätta det, säger Louise Masreliez.

Att förklara att arkitektur är något som berör alla och börja med det redan i skolåldern är en större pedagogisk uppgift.

Louise Masreliez

För att lyckas tror hon att Sveriges Arkitekter som organisation måste bli tillgängligare, framförallt för allmänhet och beställare. Vad gäller medlemmarna vill hon öka förbundets närvaro utanför Stockholm, det kan vara digitalt men också i landets övriga stora städer. Målet ska vara mer dialog.

En annan fråga hon vill att Sveriges Arkitekter ska satsa mer på är att föra praktik och akademi närmre varann.

– Idag är det lite för vattentäta skott, det vore bra med fler flöden emellan. Det pågår så mycket intressant inom svensk arkitekturforskning och det måste nå ut, säger Louise Masreliez.

Sveriges Arkitekter har under senare år stärkt sitt arbete med branschfrågor, som affärsutveckling, export och arkitekturpolitik, men är också ett fackförbund som företräder de anställda. Louise Masreliez säger att hon upplever att den fackliga verksamheten fungerar ”otroligt bra”. Själv har hon ingen facklig erfarenhet.

Vad tänker du om det?

– Att det nog är svårt för en person att ha kunskap inom alla Sveriges Arkitekters områden. Jag tycker att det är intressanta frågor men jag har inte suttit i en fackklubb och då får jag försöka kompensera det genom att vara lyhörd och läsa på.

Att Sveriges Arkitekter har eget kollektivavtal på privat sektor är ovanligt för ett så litet förbund. Arkitektavtalet ger ökad trygghet som bättre pension, arbetsskadeförsäkring, ersättning för övertid, årlig lönerevision och utfyllnad vid föräldraledighet. Marge Arkitekter, där Louise Masreliez är vd, har inget kollektivavtal.

– Det har varit för dyrt. Små företag har inte råd att vara med i Almega, säger hon och tillägger att de i stort följer kollektivavtalet och har ambitionen att ansluta sig till arbetsgivarorganisationen nu när kontoret växt.

När Arkitekten påpekar att ett motsvarande hängavtal med Sveriges Arkitekter är gratis svarar Louise Masreliez att det vore bra om förbundet mer aktivt informerade om det.

Heta frågor i kåren. Louise Masreliez om…

Prisdumpning: ”Det är väldigt bra att kommunerna har börjat sätta lägstapris i ramavtalen. Även beställaren har ett ansvar.”

Stress: ”Den måste man absolut ta på allvar. Vi planerar våra anställdas tid varje vecka för att det inte ska bli någon övertid.”

Titlarna: ”Det är en jättestor fråga. Det behöver utredas vidare.”

Gratisjobb: Gör man ett pro bono-uppdrag som man brinner för är det en sak. Men handlar det om att överleverera får man en skev konkurrensbild.”

Mångfald: ”En jätteviktig fråga. Här finns ett stort arbete att där Sveriges Arkitekter har en roll. Det gäller både för skolorna, rekryteringar och situationen på kontoren.”

Louise Masreliez

Ålder: 48.

Bor: Stockholm.

Utbildning: Arkitekt SAR/MSA, utbildad på Arkitekturskolan KTH i Stockholm, Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn och Kungliga Konsthögskolan.

Karriär: Anställd på White 1994-1995 och på Sandellsandberg 1995-2001. Sen 2002 delägare och vd för Marge Arkitekter.

Undervisning: Har varit kritiker, handledare, föreläsare samt suttit i examensjurys på KTH och CTH. Sen 2014 ledamot i ämnesrådet för Inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack.

Sveriges Arkitekter: Styrelseledamot i Stockholms Arkitektförening 1996-2000, ordförande 2009-2011. Medlem i ArkitektService styrgrupp 2005-2009. Juryledamot i Kasper Salin-prisjuryn 2012-2013. Verksamhetsrevisor sen 2015.

Mer att läsa