Gå till innehållet

Internationella arkitekter i Sverige formerar sig

Ett nytt nätverk har bildats för att överbrygga kunskapsglappet mellan internationella arkitekter i Sverige och den lokala marknaden.
– Vi vill skapa en miljö för att mötas kring relevanta frågor, säger arkitekten Fatima Grand som har bildat nätverket International architects Sweden.

Två av motionerna på Sveriges Arkitekters stämma i höstas handlade om hur förbundet borde arbeta för att stärka förutsättningarna för arkitekter med utbildning och erfarenheter från andra länder. Styrelsen svarade att förbundet kommer att arbeta med flera av förslagen i motionen, som engelsk information på hemsidan och utbildningar om det svenska byggsystemet.

En av motionerna skrevs av arkitekten Fatima Grand. Hon kom till Malmö 2019, just innan konjunkturen vände ner i Sverige. Hon märkte att de svenska företagen inte var så informerade om vilka särskilda kompetenser arkitekter från andra länder kan ha. Hon föreslog bland annat att förbundet ska ordna nätverkande möten och ha mer information på engelska på hemsidan och i medlemstidningen Arkitekten. Sedan dess har hon arbetat vidare med nätverket International architects in Sweden. Förutom henne jobbat ytterligare runt 10 arkitekter ideellt med nätverket som finns på flera sociala medier. Nätverket samlar också viktig information i digitala foldrar som kan delas till följare.

– Arkitekter som kommer hit är ofta välutbildade med lång erfarenhet men de kan ha svårt att integreras. Dessutom vet de inte alltid var de ska hitta information om svenska byggregler, löner och anställningsregler, säger Fatima Grand, som är medlem både i brittiska RIBA och i Sveriges Arkitekter.

Sedan Fatima Grand skrev motionen har hon insett att många frågor som relaterar till internationella arkitekter ligger bortom arbetet med att söka jobb och språkbarriärer och att problemen kvarstår för många långt efter att de kommit hit.

– Det handlar också om kulturella skillnader, diskriminering och svårigheter att bygga nätverk. Vi ska lära oss att undersöka de frågorna mer framöver, vårt nätverk är fortfarande i en tidig fas, säger hon.

Hon påpekar att det är vanligt att prata om internationella arkitekter i sammanhang av arbetslöshet och att många högt kvalificerade arkitekter har svårt att hitta jobb som passar deras kompetens.

– En större fråga är kanske hur öppen byggbranschen är för en internationell marknad. Byggbranschens syn på de frågorna kan i förlängningen påverka synen på internationella förmågor, deras anställningsbarhet och vad de kan bidra med till branschen i Sverige.

I februari ordnades det första mötet för IAS, online på grund av covidpandemin och för att arkitekterna finns på olika platser i landet. Sedan dess anordnas ett möte varje månad. Den 20 april bjöds Katarina O´Cofaigh som är senior rådgivare på Sveriges Arkitekter in för att berätta om förbundets arbete.

– Vi på förbundet jobbar mot samma mål som nätverket. Vi är till exempel på gång att översätta fler delar av hemsidan till engelska och vi ska också utveckla en del med vanliga frågor och svar som utländska arkitekter brukar ha, berättar Katarina O´Cofaigh.

Sveriges Arkitekter har efter stämman fortsatt det pågående arbetet att stärka och informera arkitekter med utländsk utbildning och erfarenhet. Förbundet har tidigare ordnat kurser för utländska arkitekter och kan ge råd om andra kurser, till exempel kostnadsfria utbildningar som getts på KTH. Arkitekter utbildade inom EU och många andra länder kan få medlemskap i Sveriges Arkitekter direkt, vissa behöver få sina diplom verifierade av UHR, Universitets- och högskolerådet men får då ett tillfälligt medlemskap under tiden.

– Det vi ser är att många utländska arkitekter har kunskaper inom fler områden än arkitekter utbildade i Sverige. De har till exempel ofta stadigare kunskap kring konstruktion och projektledning. Det kan det finnas behov av på arkitektkontoren men också inom projektledningsföretag eller hos byggherrar, säger Katarina O´Cofaigh.

Många svenska företag vill idag också in på den internationella marknaden och Sveriges Arkitekter vill arbeta för att öka förståelsen hos företagen om den kompetens som arkitekter utbildade i utlandet har. Sveriges Arkitekters Företagarråd har nu fått i uppgift att jobba med frågan.

– Vi ska lyfta fram vilken resurs den här gruppen arkitekter kan vara för affären, säger Katarina O´Cofaigh.

Den andra motionen på stämman i höstas om internationella arkitekters situation lades av Abhinav Gaurav som kom till Sverige från Indien 2008. I sin motion föreslog han bland annat att kansliet ska utse ett diskrimineringsombud. Ett resultat av den motionen är att en policy har tagits fram för mångfald och likabehandling. Däremot ska inget ombud utses.

–Policyn håller nu på att implementeras och ska genomsyra allt arbete som Sveriges Arkitekter gör, i valberedningar, hur instruktioner till arbetsorgan ser ut och i det fackliga arbetet, säger Katarina O´Cofaigh.

International architects Sweden

International architects Sweden finns på Facebook, Linkedin, Instagram och Meetup. Där presenteras många av arkitekterna i nätverket och deras tidigare projekt.

Mer att läsa