– Vi bestämde oss för att flytta vårt kontor för att vi behövde större lokaler. Men vi hade också länge pratat om att göra arbetsplatsen mer hållbar ur flera aspekter. Vi vill ju vara en ledande aktör inom hållbar samhällsutveckling och då måste vi också jobba med vår egen organisation.

– Först tittade vi på hur vi kunde premiera ett mer hållbart resande. För att leva som vi lär och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

– En resvaneundersökning bland våra anställda gav svar på hur de reste till jobbet i dagsläget, vad de trodde om sina resvanor till de nya lokalerna och vad man önskade att arbetsgivaren erbjöd.

– Högst upp på önskelistan kommer att kunna låsa fast cykeln och att kunna parkera nära entrén. Det framkom också att vi behövde fler cykelparkeringar än vi räknat med. Vi är drygt 850 personer som jobbar och vi behöver minst 200 cykelparkeringar. Så vi gjorde om bilparkeringar till cykelparkeringar. Lösningen är flexibel så att det går att ändra tillbaka men också att göra om fler för cykel om våra mätningar visar att det behövs.

– Jag tror att fler och fler kommer att vilja cykla framöver. Och vi har redan fått in en mängd idéer från personalen om vad vi kan göra mer. Vi har ju bara skrapat på ytan. Drömmen är högtryckstvätt, meckar-rum och att kunna erbjuda cykelservice på arbetsplatsen.