Gå till innehållet

Hon forskar på effektiv design för ökat välbefinnande

Arkitekten Elaheh Jalilzadehazharis forskning lyfter vikten av att utvärdera olika designlösningar. Målet är att hitta den bästa möjliga balansen mellan miljöpåverkan och människors mående.

– Flytta ett fönster tjugo centimeter i ett rum. Det kommer inte påverka energiförbrukningen, men placeringen har stor betydelse för ljusmiljön.

Den ultimata skärningspunkten mellan energieffektivisering, livscykelkostnader och människors välbefinnande har upptagit forskaren Elaheh Jalilzadehazhari i många år. Doktorandstudierna i ämnet blev hon klar med i vintras.

– Jag kunde se att det finns stora möjligheter att förbättra redan befintliga byggnader och nybyggnation. Det handlar om att effektivisera designen, inte att ändra den totalt.

Strax efter att avhandlingen var inlämnad fick hon Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling. Det har gjort att hon nu kan fortsätta utveckla metoden, som ska fungera som stöd för beslutsfattande i byggprocesser.

Grundproblemet är, som hon ser det, att de olika aktörer som ritar, bygger och använder en byggnad har olika drivkrafter, som att tjäna pengar, hålla nere kostnaderna och få en bra miljö att vistas i. Därför krävs en så kallad multikriterieanalys för att ta rätt beslut, ett som både kan beakta ägarens ekonomi och brukarens hälsa.

– Vi kanske måste analysera många kriterier innan vi väljer design. Lyckligtvis har vi bra program idag som kan göra de beräkningarna åt oss.

Programmen kan analysera saker som ljusmiljö, termisk komfort, livscykelkostnader och energiförbrukning och borde användas i större utsträckning än vad som sker idag, enligt Elaheh Jalilzadehazhari.

Elaheh Jalilzadehazhari

  • Arkitektexamen från arkitektskolan i Tabriz, Iran, master i ekoteknik och hållbart byggande från Mittuniversitetet samt magister i energioptimering för byggnader från Mälardalens högskola.
  • Doktorerade vid institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet där hon idag är postdoktor i hållbart byggande.
  • Fick Linnéstipendiet 2020 för projektet A novel method to increase value – when designing or renovating buildings.

Mer att läsa