Gå till innehållet

Hon återtog stadsarkitektrollen i Gävle

Helena Tallius Myhrman tillträdde som stadsarkitekt i Gävle i oktober förra året. Då hade kommunen stått utan stadsarkitekt i 18 år. Hennes roll var tydligt formulerad från början. Att arbeta strategiskt, operativt och proaktivt.

– Gävle kommun vill locka nya invånare och bygga mycket, då kommer en stadsarkitekt i fokus, säger Helena Tallius Myhrman.

Hon är inte chef över vare sig bygglovsavdelningen eller plankontoret.

– Personligen skulle jag inte vilja vara chef också, det här är så pass krävande uppgifter.

I hennes strategiska uppdrag ingår att leda arbetet med en arkitekturpolicy och en förtätningsstrategi för Gävle. Hon deltar operativt i projekt med mark- och exploatering, fysisk planering och bygglov, från tidigt skede fram till färdigt bygge för att säkerställa att gestaltningsfrågorna beaktas.

Uppgiften innebär också att ta initiativ till stadsbyggnadsdagar och studieresor för politiker och medarbetare i kommunen och att synas utåt för att inspirera medborgarna. Hennes roll innebär att kunna förklara vad som är kvalitet i olika projekt. Det tycker hon också är det svåra i arbetet.

– Men det måste man våga som stadsarkitekt. En låda kan vara rasande intressant och en annan helt ointressant. Man måste kunna formulera att kvalitet handlar om proportioner, material, hur man placerar lådan och vad som omger den, säger Helena Tallius Myhrman.

Nu vill hon öka kvaliteten på det som byggs genom att öka konkurrensen, anlita arkitektkontor från andra orter, locka fler byggaktörer och fastighetutvecklare, arrangera arkitekttävlingar och dela ut arkitekturpriser. Nu söker Gävle kommun också fler arkitekter till både bygglovs-  och planavdelningen.

– Det blir bättre resultat totalt sett om man är många som kan bedöma det som planeras och ska byggas. Vi är för få arkitekter, säger Helena Tallius Myhrman.

Mer att läsa