Gå till innehållet

Här är UMA:s nya prefekt

Sedan i september är den tyska arkitekten Cornelia Redeker prefekt på Arkitekthögskolan i Umeå.

Umeå arkitekthögskola, UMA, har i höst fått en ny ledning. Cornelia Redeker som varit professor på skolan i två år är ny prefekt.

– Det är en ära och såklart också ett stort ansvar att få ta sig an den här rollen. Jag ser fram emot att utveckla den fantastiska plats UMA redan är, säger Cornelia Redeker i information på institutionens hemsida.

Cornelia Redeker är tysk arkitekt och samhällsplanerare som i sin doktorsavhandling vid tekniska universitetet i Delft i Nederländerna fokuserade på översvämningshantering i stadsmiljöer. Hon har undervisat på tekniska universitetet i München och vid tyska universitetet i Kairo och har arbetat i internationella samhällsutvecklingsprojekt via sitt kontor Cities on rivers/cities on sand.

På Umeå arkitekthögskola har Cornelia Redeker tillsammans med Sara Thor utvecklat ett forsknings- och utbildningslaboratorium för att undersöka hur byggnader och deras invånare kan bli producenter för lokal matproduktion och vatten- och energisystem, anpassade för subarktiska klimatförhållanden.

– Den byggda miljön har en stor inneboende kapacitet att vända våra negativa ekologiska fotspår till något positivt. Genom Arkitekthögskolans framväxande forskarmiljö vill jag se hur vi kan bidra till utvecklingen av sådana tydligt effektfulla lösningar, säger Cornelia Redeker om sina visioner för institutionens utveckling under hennes ledarskap.

Katrin Holmqvist-Sten, som tidigare har haft flera roller på Arkitekthögskolan, är ny i rollerna som studierektor och biträdande prefekt. Sara Thor, som har undervisat på UMA de senaste åtta åren, fortsätter i rollen som ställföreträdande prefekt och får nu ett särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

I den nya ledningen ingår också Maria Luna Nobile med ansvar för forskningsfrågor, Daniel Movilla Vega som ansvarig för forskarutbildningen och Sangram Shirke som programansvarig.

Mer att läsa