Gå till innehållet

Här är branschens högsta och lägsta löner

2023 års lönestatistik visar att medianlönen för en arkitekt är 46 200 kronor i månaden. Högsta lönerna finns bland chefsarkitekter inom privat sektor. Lägsta lönerna finns i gruppen som nyss tagit examen.

Resultatet av Sveriges Arkitekters årliga löneenkät är nu klart och medlemmar kan sedan förra veckan beskåda statistiken på Saco lönesök.

I statistiken talar man bland annat om medianlöner och 10:e och 90:e percentil. Medianlön är lönen i mitten. Det betyder att hälften av dem som svarade på löneenkäten har en lön som är lägre och hälften har en lön som är högre. Percentilerna ger en fingervisning om hur låga de lägsta lönerna är och hur höga de högsta lönerna är. Tio procent av de svarande har lägre lön än den som kallas 10:e percentilen och 90 procent har lägre lön än den lön som kallas 90:e percentilen. 

Statistiken visar att lönerna är något högre i offentlig sektor än inom privat sektor. Medianlönen inom offentlig sektor, det vill säga stat, kommun och region, är 47 800 kronor i månaden och 45 400 inom privat sektor.

Medianlönen för samtliga arkitekter, 46 200 kronor i månaden, är 1 200 kronor högre än medianlönen 2022. Det innebär en ökning med 2,7 procent.

Siffrorna innefattar dock även så kallad löneglidning, det vill säga individer som bytt arbetsgivare eller tjänst på sin arbetsplats, vilket ofta innebär en större löneökning. Om man räknar bort dem som bytt arbetsgivare eller tjänst är snittökningen lägre, men den siffran går inte att ta fram specifikt utifrån den befintliga statistiken.

Mer att läsa