Gå till innehållet

Han vann Arkus essätävling

Landskapsarkitekten Erik Rydiander vann forskningsstiftelsen Arkus skrivartävling med essän Vuxna barns behov.

Det var i slutet av förra året som Arkus utlyste tävlingen, att skriva en essä på 1 000 ord på temat Vad är arkitektur? – om framtidens samhälle och vilka värden arkitekturen kan tillskapa.

Erik Rydianders essä handlar om att vuxna, liksom barn, har ett behov av det spontana och oväntade i arkitekturen, att mystiken måste få utrymme i den fysiska miljön:

”Framtidens arkitektur kräver modiga människor. För det kräver mod att introducera spontanitet och att lämna utrymme åt det oväntade. Mystiken är viktig för den hänger ihop med meningsfullhet. Människans strävan efter mening är en otrolig drivkraft som fört oss från savannen och ut i rymden. Jag tror att mystiken är gnistan som föder nyfikenhet för vår omvärld./…/ Tänk om vi genom att ge utrymme för slumpen och det spontana kan skapa denna lekfullhet och magi som vuxna barn så desperat behöver. Jag tror därför att framtidens arkitektur sätter större värde på barnet i oss alla.”

Tänk om vi genom att ge utrymme för slumpen och det spontana kan skapa denna lekfullhet och magi som vuxna barn så desperat behöver.

Ur Erik Rydianders vinnaressä Vuxna barns behov.

I juryn för tävlingen satt journalisterna Kris Johnson-Jones och Mark Isitt samt arkitekturforskaren och -skribenten Malin Zimm och Arkus ordförande Olof Philipson, arkitekt. 

– Förstaplatsen gav mig självförtroendet att undersöka om skrivandet kan få ta en större plats i min yrkesroll som landskapsarkitekt, säger Erik Rydiander till Arkitekten.

På sin hemsida beskriver Arkus bakgrunden till essätävlingen:

“Att fler arkitekter skriver och reflekterar kan bidra till ett fördjupat samtal om arkitekturens roll och höja kunskapsnivån för alla som är intresserade av gestaltningsfrågor.”

Alla nominerade bidrag samt vinnaressän i sin helhet finns att läsa på Arkus hemsida.

Mer att läsa