Gå till innehållet

Han blir stadsarkitekt i Uppsala

Som ny stadsarkitekt i Uppsala ska Claes Larsson förverkliga den arkitekturpolicy han själv skrivit. ”Jag har ett tydligt mandat”.

Redan när arkitekten Claes Larsson fick uppdraget som ansvarig för Projektet Arkitektur Uppsala och att ta fram en arkitekturpolicy för Uppsala fanns tankarna på att tjänsten skulle övergå i en stadsarkitektroll. När han tillträdde tjänsten i juni fick Uppsala sin första stadsarkitekt på tolv år.

– Jag känner mig väl förberedd, stadsarkitekttjänsten är en naturlig följd av det uppdrag jag haft.

Arkitekturpolicyn för Uppsala är i stort sett färdigskriven och ska nu förankras politiskt för att presenteras 2017.

– Den bygger på några viktiga principer. Det handlar om att lyfta sig i nackskinnet, inte bara i nybyggnadsprojekt utan i all fysisk miljö. Det blir upp till den som vill bygga att visa på reella kvaliteter. Vi har redan stoppat bygglov som inte uppfyller våra krav på arkitektonisk kvalitet. Överlag har vi en politisk samstämmighet här.

Claes Larsson känner väl till Uppsala och kommunen. Han var under några år planarkitekt och sedan bygglovschef på Uppsalas stadsbyggnadskontor och han har bott i staden i nästan 30 år. Dessutom har han åtta år i ryggen som ansvarig för tävlingsverksamheten på Sveriges Arkitekter, något han också tar med sig mycket erfarenhet ifrån.

– Jag vill att vi använder oss av hela paletten av tävlingar i Uppsala nu, allt för att komma bort från slentrian.

Jag ska se till att rätt personer möts och samverkar tidigt i projekten och på det sättet kratta manegen.

Stadsarkitektrollen har debatterats mycket de senaste åren och i vissa kommuner har tjänsten blivit uddlös. Men Claes Larsson menar att i Uppsala ser det annorlunda ut.

– Den här tjänsten är efterfrågad och jag har ett tydligt mandat. Min viktigaste uppgift blir att bevaka den arkitektoniska kvaliteten i allt som byggs och planeras i den höga byggtakt vi har i Uppsala idag. En annan utmaning är att motverka segregationen, genom de byggprojekt vi genomför.

Det har skett ett stort skifte i Uppsala de senaste åren. Från att ett fåtal byggbolag har dominerat finns nu en betydligt större andel aktörer och mer konkurrens. Idag växer nya bostadsområden som Rosendal och Ulleråker snabbt och det blir viktigt att koppla ihop dem med övriga staden.

– Min vision är att kombinera kärnvärdena i arkitekturen, kvaliteterna i gamla Uppsala, den akademiska miljön och den låga, gröna karaktären med ny modern arkitektur när Uppsala växer både utåt och inåt, säger Claes Larsson. Jag ska se till att rätt personer möts och samverkar tidigt i projekten och på det sättet kratta manegen.

Mer att läsa