Gå till innehållet

Hälften negativa till Gestaltad livsmiljös förslag om ett ombildat Arkdes

95 instanser ifrågasätter förslaget att ombilda Arkdes till en ny myndighet. Det visar Arkitektens genomgång av remissvaren till arkitekturutredningen Gestaltad livsmiljö. Utredningens avsaknad av kulturmiljöperspektiv och resonemang om befintliga miljöer har också retat upp många.

”Det är helt obegripligt att en utredning med syfte att stärka samhällets insatser för arkitektur, form och design vill avveckla den institution som är områdets mest kraftfulla resurs.”

Så skriver Kungliga Konstakademien i sitt remissvar till regeringens utredning Gestaltad livsmiljö som utredaren Christer Larsson presenterade i höstas. Akademien står därmed för en av de hårdaste dissningarna av förslaget att ombilda Arkdes till en ny myndighet för gestaltad livsmiljö. Men Konstakademien är inte ensamma om sin ståndpunkt. Bland de 191 remissvar som registrerats och som innehåller synpunkter på utredningen, är 95 stycken, det vill nästan hälften, negativa till förslaget att lägga ner Arkdes och/eller till att bilda en ny myndighet.

Hälften av remissinstanserna är negativa till att ombilda Arkdes och/eller till att bilda en ny myndighet.

Hälften av remissinstanserna är negativa till att ombilda Arkdes och/eller till att bilda en ny myndighet.

Förutom det minst 40 gånger återkommande förslaget att ge ett utökat uppdrag till Boverket istället (se relaterad artikel nedan) är den befintliga byggda miljön och kulturmiljön en het fråga som fått över 20 instanser att ryta till. Riksantikvarieämbetet, som liksom flera andra även påpekar att utredningen är allt för allmänt hållen och saknar konkretion, tycker att avsaknaden av kulturhistoriska perspektiv på livsmiljön är utredningens allra största brist.

Trots att man fortfarande saknar svar från ett antal kommuner, däribland Stockholm, pågår nu regeringskansliets sammanställning av remissvaren. Den förväntas vara klar i månadsskiftet april-maj.

– Vår ambition är en proposition i riksdagen under 2017, säger Kristoffer Talltorp, pressekreterare hos kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Här hittar du remissvaren!

Mer att läsa