Gå till innehållet

Grönt när arkitekter får välja

Mer än var tredje arkitekt skulle lägga sin röst på Miljöpartiet om det vore val idag. Sveriges Arkitekters medlemmar lutar i högre grad åt oppositionen än Saco-medlemmar i allmänhet.

– Om vi skulle göra undersökningar och jämföra flera specifika yrkesgrupper tror jag att vi skulle se stora skillnader i partisympatier mellan olika yrkesgrupper respektive mellan olika yrkesgrupper och väljarna i allmänhet, säger Maria Solevid, Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet.

Miljöpartiet har starkare stöd bland högutbildade generellt. Dessutom svarar många arkitekter att miljön är en viktig valfråga för dem. Det kan vara några förklaringar till varför stödet för MP är stort i arkitektkåren. Men det kan finnas fler.

Att utbildning påverkar politiska sympatier finns det forskning som visar. Det finns även studier som tyder på att utbildningens innehåll kan påverka studentens åsikter. Charlotta Stern är docent i Sociologi vid Stockholms universitet och var medförfattare till en undersökning av politiska sympatier hos forskare och lärare vid universitet och högskolor. Resultatet av den undersökningen bekräftar i stor grad fördomarna: ekonomer röstar blått och sociologer rött. Även där var de mindre partierna FP och V populärare hos de svarande än allmänheten och tvärt om för M och S.

– En teori är att akademiker har skolats i att vara ifrågasättande och utmana status quo, därför skulle partier som FI, V och MP locka på grund av att de är ”alternativa”, säger Charlotta Stern.

Om det är så att vissa ämnen drar till sig studenter med vissa åsikter eller om innehållet i sig påverkar studenten är svårt att säga med säkerhet. Charlotta Stern tror att det i första hand är så att människor väljer utbildningar utifrån frågor som intresserar dem. Men hon påpekar också på att ett av arkitektutbildningens mål faktiskt är att behandla frågor om hållbarhet och jämlikhet.

Kan det vara ett problem att en expertkår har politiska åsikter som så markant skiljer sig från allmänhetens?

– Absolut. Om vi exempelvis antar att arkitekter prioriterar miljöfrågor högre än folk i allmänhet och dessutom har större inflytande kan en tänkbar konsekvens bli en tätare bebyggelse med mindre ytor, där parkeringsplatser inte prioriteras. Resultatet blir små, dyra bostäder med parkeringsproblematik; där folk i allmänhet önskar sig billigt boende med bekväma parkeringsmöjligheter. Exemplet är förstås tillspetsat men jag tror att det kan illustrera varför jag anser att experter helst ska ha en mångfald politiska åsikter inom sina led, särskilt när de har politiskt mandat, säger Charlotta Stern.

Mer att läsa