Gå till innehållet

Göteborgspolitiker vill styra stil med egna skisser

Först försenas detaljplanen för Nya konst vid Götaplatsen i Göteborg av politiker som är missnöjda med gestaltningen. Sedan ritar socialdemokraterna en ny fasad.
– Politiker har inte mandat att ta över vårt arbete, säger arkitekten Martin Videgård.

Arkitektkontoret Tham och Videgård har arbetat med gestaltningen av Nya konst sedan 2015, i nära samarbete med universitetet, Akademiska hus och Göteborgs stad.

– Det är ett genomarbetat förslag där fasaden utformats för att fungera med övriga byggnader – en balans mellan klassisk ordning och samtida uttryck, säger Martin Videgård.

I slutet av 2018 går detaljplanen ut på samråd. Då presenteras gestaltningsförslaget för stadens arkitekturutskott, den instans som ska säkerställa att märkesbyggnader och projekt i betydelsefulla lägen håller hög kvalitet. Nya konst får tummen upp.

Inte förrän två år senare börjar politiker tycka till om samrådsunderlagets illustration, som visar den del av kvarteret som är synlig från Götaplatsen. I debatten sågas förslaget med invektiv som fyrkantig låda och staplade lastpallar.

Nya Konst i Socialdemokraternas version.

I januari 2021 ska detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Men efter ett minoritetsyrkande från S, SD och D skickas den istället tillbaka till byggnadsnämnden.

– Fasaden bör omarbetas till ett mer klassiskt formspråk. Vi tycker att arkitektförslaget inte lever upp till kravet i detaljplanen; att ansluta till omgivande byggnaders karaktär och kvalitet, säger kommunalrådet Jonas Attenius (S).

För att illustrera vad de vill ha istället gör socialdemokraterna en egen visionsbild.

– Vi vill få ut ett alternativ, hur en fasad i mer traditionell stil skulle kunna se ut, säger Jonas Attenius.

Förslaget om att omarbeta fasaden avslås på byggnadsnämndens möte den 20 april, och det finns dessutom juridiska tveksamheter i att detaljstyra stil i själva planen.

Nu vill Jonas Attenius försöka öka politikernas inflytande på andra sätt.

– Vi behöver komma in i ett tidigare skede. Allt ska inte byggas i traditionell stil, men det finns en obalans att komma tillrätta med, säger han.

Martin Videgård och Bolle Tham ser inte stilfrågan som den stora skiljelinjen.

– Det behöver klargöras var politikernas beslutsfattande mandat börjar och var det slutar, säger Martin Videgård.

Mer att läsa