Gå till innehållet

Göteborgs Stad om brevet: ”Ingenting vi tar lätt på”

Grunden till den bristande arbetsmiljön är att staden befinner sig i ett utvecklingssprång som kräver ett stort omställningsarbete. Det menar Ulf Kamne (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och ordförande i byggnadsnämnden.

I brevet från Sveriges Arkitekter till Göteborgs Stad, som Arkitekten berättade om förra veckan, larmar arkitekterna om att det viktiga samarbetet mellan stadens olika förvaltningar inte hinns med, vilket ger förödande konsekvenser i den höga byggtakt som råder.

Ulf Kamne (MP)

Ulf Kamne (MP) är vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i byggnadsnämnden

– Arbetsmiljöfrågan är inget nytt och något vi diskuterar med fackförbunden. Den 14 mars har vi nästa möte inplanerat. Det de skriver i brevet om arbetsbelastning är ingenting vi inte håller med om eller tar lätt på utan en av frågorna vi pratar om, säger Ulf Kamne.

Den etiska stressen av att inte ha möjlighet att uppnå en god samhällsplanering kommenterar han med att bostadsbyggandet i Göteborg befinner sig i en utvecklingsfas.

– Det har tidigare byggts 1500 bostäder om året och nu är ambitionen 4000-5000 nya bostäder varje år. Det är inget som bara händer utan kräver ett stort arbete. Jag förstår att det skapar oro och funderingar men vi kan inte jobba som vi gjorde för tio år sedan.

I brevet tar arkitekterna upp att den höga arbetsbelastningen kan få allvarliga konsekvenser för Göteborg. ”Vi riskerar att bygga fast oss i lösningar som kommer att vara dyra för staden att förvalta många år framöver”, skriver de.

– De månar om kvaliteten och det delar jag. Jag ser inte att de har svar och jag förväntas leverera svar. Vi behöver bli bättre på att använda alla olika leverantörers styrkor och på samverkan med både byggherrar och civilsamhället. Det är inget som är lätt att göra bara sådär, utan svåra saker som sätter sina spår.

Hur kommer ni att svara på arkitekternas brev?

– Det är klart att vi behöver reagera på det men jag vet inte hur än. Det är ju ställt väldigt brett till olika nämnder så det tar nog lite tid, säger Ulf Kamne.

Mer att läsa