Gå till innehållet

Göteborg satsar på digitala tvillingstäder

Ett nytt kompetenscentrum för utvecklingen av digitala tvillingstäder startar på Chalmers under början av 2020. Samtidigt testas en virtuell kopia av Göteborg i den nya testbädden Virtual Gothenburg lab.

En digital tvilling är en virtuell kopia av verkligheten och ett etablerat begrepp inom tillverkningsindustrin. När en ny bilmodell tas fram simuleras och optimeras allt som är mätbart i en digital tvilling. På senare tid har användningsområdena utökats till underhåll av byggnader och infrastruktur. Nu utvecklas tekniken snabbt för komplexa sammanhang som städer.

– Internationellt är Digital twin cities ett hett område. Med en digital kopia av en stad och dess funktioner blir det lättare att planera staden. Simuleringarna visar hur det nya påverkar det gamla, och hur det gamla påverkar det nya, säger Minna Karstunen, professor på institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, och en projektledarna för Digital twin cities centre på Chalmers.

Minna Karstunen.

Hittills har digitala modeller av städer använts i visualiseringssyfte, men i konceptet digitala tvillingstäder är den smarta staden i fokus. Det är sakernas internet och artificiell Intelligens som ligger bakom nya möjligheter att sammanlänka informationsflöden för olika användningsområden inom stadsutveckling.

Unikt för Digital twin cities centre på Chalmers är att simuleringarna kommer integrera även det som finns under marken.

– Många projekt avbryts, försenas eller blir onödigt kostsamma för att ingen i ett tidigt skede har tänkt på hur det ser ut under mark. Och stora infrastrukturprojekt, som Västlänken och Hisingsbron, förändrar omfattande delar av regioner och städer, säger Minna Karstunen.

Göteborgs stad är samarbetspartners i Digital twin cities centre och i full färd med att ta fram sin digitala tvilling – Virtuella Göteborg – som ska lanseras under 2021.

– Men redan idag används små öar i planeringen. Tillsammans med Kretslopp och vatten har vi gjort en skyfallsmodell över Linnégatan och simulerat vad som händer vid höga vattennivåer på Gustav Adolfs torg, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret.

Utgångspunkten är att Virtuella Göteborg ska underlätta arbetet med stadens stora stadsutvecklingsprojekt som väntas pågå under flera decennier. Två stora områden är klimatanpassning och transportlösningar.

Tanken är att fler arbetssätt och verktyg ska utvecklas och testas på Virtual Gothenburg lab. Både offentlig sektor, näringsliv och akademi är engagerade i den nya testbädden på Visual arena på Lindholmen.

– En digital tvilling av staden kan användas till väldigt mycket, ett av projekten handlar om social jämlikhet. I framtiden tror jag också det blir naturligt att använda Virtuella Göteborg i medborgardialoger, säger Eric Jeansson.

Digital Twin Cities Centre

Vinnova har satsat 100 miljoner kronor på den nya kompetenscentrumet på Chalmers som ska baseras på interdisciplinär forskning i arkitektur, teknik, projektledning, datahantering och integration, matematisk modellering, simulering, visualisering och optimering. Satsningen samlar närmare 30 svenska och internationella samarbetspartners.


Virtual Gothenburg Lab

Projektet testar och utvecklar arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete i stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg. Det leds av Visual arena vid Lindholmen Science Park och Göteborgs stad, med projektpartners från näringsliv, akademi och regionala aktörer. Vinnova bidrar med 14 miljoner kronor under två år.

Mer att läsa