Gå till innehållet

Fyra planer är nominerade till Planpriset

En park, en stadsdel, en grönstrukturplan och en strukturbild har nominerats till Sveriges Arkitekters pris för bästa plan, Planpriset 2020.

– Det mesta börjar med en bra plan! Kommunernas arbete i tidiga skeden är avgörande för ett bra slutresultat – en byggd miljö som är väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson i ett pressmeddelande.

Planpriset har delats ut sedan 1992 och går till ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. I år är tre kommuner och en region nominerade för sina planer: Borlänge, Hudiksvall, Jönköping och Skaraborg. Enligt juryn stödjer samtliga av planer hållbarhet på olika sätt, antingen den är social, ekologisk eller ekonomisk.

I Borlänge är det stadsdelsparken Paradisparken som är nominerad, i Hudiksvall rör det sig om en ny stadsdel på Kattvikskajen, i Jönköping en grönstrukturplan för kommunens tätorter och i Skaraborg en långsiktig strukturbild för regionen.

 

 

Här är de nominerade till planpriset 2020:

Paradisparken, Borlänge

Arkitekt och beställare: Borlänge kommun och Borlänge Energi

Ur juryns motivering: I arbetet med stadsdelsparken i Tjärna Ängar ser vi ett ställningstagande för social hållbarhet, där barn och unga fått spela huvudrollen. /…/ Borlänge har jobbat brett och smart med stadsdelsparken, med begränsade resurser, och resultatet har fått stor betydelse för hela området.

Foto: Sofia Stenberg

 

Kattvikskajen, Hudiksvall

Arkitekt: Planavdelningen, Hudiksvalls kommun och Landskapslaget

Ur juryns motivering: På ett modigt och pedagogiskt sätt har viktiga principer bibehållits genom processen. Det finns en bra avvägning i den svåra balansen mellan en flexibel plan och en plan som styr det mest väsentliga som kommunen vill skapa: en plats för alla Hudiksvallsbor, inte bara de som bor i direkt anslutning.

Illustration: Landskapslaget

 

Grönstrukturplan, Jönköping

Arkitekt och beställare: Stadsbyggnadskontoret i Jönköping

Ur juryns motivering: Ett samlat synsätt på grönstrukturen och en förståelse för hur dessa dimensioner samverkar möjliggör nya lösningar. Här ser vi tydligt hur de verktyg som kommunen förfogar över kan visa vägen för en mer hållbar framtid. /…/ Innehållet borgar för att programmet kommer att tillämpas i stor utsträckning.

Illustration: Jönköpings kommun

 

Strukturbild Skaraborg

Arkitekt och beställare: Skaraborgs kommunalförbund, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ur juryns motivering: Gemensam fysisk planering i Skaraborg är ett långsiktigt projekt med ambitionen att skapa en förankrad berättelse för hela regionen. Med stöd i forskning och ett brett angreppssätt för att kartlägga Skaraborg som nätverksregion lyckas projektet ta tag i svåra frågor, som mellankommunal konkurrens och urban norm.

Illustration: Nils Björling

 


Årets jury för Planpriset 2020 består av planeringsarkitekterna Claus Pedersen, Enar Nordvik och Alva Zalar samt arkitekten Vesna Vasiljkovic. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars som i år är digital.

Mer att läsa