Gå till innehållet

Foto ska bredda synen på arkitektur

Dagens arkitekturfotografi speglar arkitektens blick, vilket skymmer andra perspektiv. Det menar arkitekten Emma Nilsson, vars forskargrupp nu fått 4,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att öka kunskapen om mediets möjligheter.

– Inom arkitekturfotografi är fotot väldigt hårt knutet till arkitektens blick samtidigt som det inte är uttalat att den blicken inte är allas. Det försvårar för andra sätt att förstå och beskriva arkitektur, säger Emma Nilsson, biträdande lektor i arkitekturteori på institutionen för Arkitektur och byggd miljö på LTH.

Hon leder den forskargrupp om ytterligare en arkitekt, en landskapsarkitekt, en arkeolog och en arkitekt och fotograf som nyligen fått det prestigefyllda anslaget från Vetenskapsrådet för projektet Tele Scope som ska löpa över tre år.

Syftet är att utforska vad arkitekturfotografi kan betyda för hur vi ser på existerande arkitektur samt ta reda på om det kan hjälpa oss att tänka annorlunda kring framtida miljöer. Som studieobjekt används Karlsund, ett friluftsområde i Karlskrona som snart ska byggas om.

– Vi ska dokumentera omvandlingen av området men också utgå ifrån den fördjupade översiktsplanen för att undersöka hur fotografi kan användas som en del av en gestaltningsprocess, säger Emma Nilsson.

Det handlar om att förstå att man är skolad i ett sätt att se och att det finns alternativ till det.

Emma Nilsson

Hon hoppas att slutsatserna ska höja kunskapsnivån på arkitektutbildningen och inom kåren.

– Det handlar om att förstå att man är skolad i ett sätt att se och att det finns alternativ till det. Arkitektprofessionen är väldigt bilddriven, men idag saknas det en medvetenhet kring vilka berättelser om arkitektur som fångas med hjälp av fotografi, säger hon.

Till saken hör att arkitekturförlagen på grund av sin begränsade ekonomi är hänvisade arkitektkontorens fotografier.

– På så vis präglas även böcker, tidskrifter och dagspress av arkitektens blick och dennes föreställningar om vad som är intressant och relevant arkitektur. Det blir fattigt och tystar ner andra möjliga bilder som inte behöver vara kritiska, men annorlunda, säger Emma Nilsson.

Mer att läsa