Gå till innehållet

Första professorn i tillämpad stadsbyggnad tillsatt

Ann Legeby blir första professorn i den nyinrättade professuren för tillämpad stadsbyggnad på KTH. Birthe och Per Arwidssons stiftelse finansierar den femåriga tjänsten.

Det blev forskaren Ann Legeby som fick den nyinrättade tjänsten i tillämpad stadsbyggnad på KTH Arkitektur. Hon tillträdde den 1 december.

– Jag ser Arwidsson-satsningen som en värdefull chans att växla upp den praktiknära stadsbyggnadsforskningen som redan bedrivs inom forskargruppen och på Arkitekturskolan på KTH, säger Ann Legeby.

Ann Legeby  har varit verksam vid KTH sedan 2007 och disputerade i stadsbyggnad år 2013. Hennes forskning fokuserar på den sociala dimensionen där segregation, jämlika livsvillkor och stadsliv är centrala frågor. Nu ser hon fram emot att starta ett arbete med mer samverkan mellan akademi och praktik.

– Det är viktigt för kunskapsspridning och är en bra grund för metodutveckling. Samverkan påverkar också hur vi formulerar forskningsfrågor inom fältet, säger hon.

Birthe och Per Arwidssons stiftelse tog initiativet till professuren i tillämpad stadsbyggnad utifrån stiftelsens tes om att ökad multidisciplinär samverkan i stadsutvecklingsprocesser bidrar till mer hållbara livsmiljöer. Stiftelsen donerar 20 miljoner kronor för att finansiera professuren samt en doktorand- och en postdoktortjänst under fem år.

– Jag är övertygad om att vi kan nå längre som samhälle om vi ökar samverkan mellan de branscher och yrkesverksamma som utvecklar och bygger våra städer, säger Per Arwidsson, grundare av Arwidssonstiftelsen.

Mer att läsa