Gå till innehållet

Första kullen gymnasielärare i arkitektur klara

Den 10 januari examinerades sju lärare i ämnet arkitektur på KTH. De får nu undervisa och sätta betyg i ämnet på gymnasiet.

Arkitektur finns sedan 2011 som obligatoriskt ämne på gymnasiets teknikprogram med inriktning samhällsbyggnad och miljö, men det har varit svårt att hitta lärare som är behöriga att undervisa och sätta betyg i ämnet. Därför startade arkitekten och läraren Stefan Petersson hösten 2017 kurser i arkitektur på KTH.

Sju studenter har nu examinerats på programmet Civilingenjör och lärare på KTH efter att ha läst de enligt skolverket obligatoriska antalet poäng för att bli behöriga ämneslärare i arkitektur. Arkitekten Stefan Petersson var själv huvudlärare i kurserna på KTH och examinator.

– Studenterna var väl förberedda för studierna med sin grund i teknik och samhällsbyggnad. De har visat stor skärpa under studierna, säger han.

Två typer av studenter läste 7,5 hp arkitekur tillsammans i en kurs som startade hösten 2017. Ungefär halva gruppen gick årskurs 4 på Civilingenjörs- och lärarprogrammet på KTH och resten av studenterna kom från tekniklärarutbildningen på Stockholms universitet. Under hösten 2018 har KTH-studenterna läst ytterligare 9 hp i arkitektur.

Stefan Petersson har själv lett de flesta momenten i kurserna som innehållit gestaltningsövningar, studiebesök och inläsning på lagstiftning, planering och arkitekturhistoria. Han har också bjudit in gästlärare att undervisa och studenterna har fått skriva egna lärarhandledningar ibland annat arkitekturhistoria.

– Jag har velat ge en bred syn på arkitekturhistoriens kanon och vill att studenterna ska lära sig att läsa den kritiskt, säger Stefan Petersson.

De examinerade studenterna är nu behöriga att undervisa i arkitektur på gymnasiets teknikprogram med inriktning samhällsbyggnad och miljö, Tesam, och att sätta betyg i ämnet arkitektur. Stefan Pettersson tror att flera av studenterna kommer att välja att söka en sådan arbetsplats efter sitt examensarbete under våren.

– Jag uppmuntrar dem också att samarbeta med lokala arkitektkontor och kommunerna i landet om planering och arkitektur. När de här lärarna kommer ut i skolorna kan de vitalisera kommunernas arkitekturkompetens genom att undervisa de unga, säger Stefan Petersson.

Bizzy Klein

En av de sju studenter som examinerades i 15 hp arkitektur den 10 januari var Bizzy Klein. Hon valde att inrikta sig på arkitektur i slutet av sin utbildning på programmet Civilingenjör och lärare och vill gärna undervisa i framtiden men tror att hon först vill använda sin kunskap för att arbeta inom byggbranschen.

– Jag har fått ett helt nytt tankesätt om arkitektur som betyder mycket för hur jag själv kommer att lägga upp undervisningen när jag undervisar i gymnasiet i framtiden. Jag kommer inte att be eleverna att bygga hus, utan börja i en helt annan ände om hur vi upplever rum, säger hon.

Behörighet i ämnet arkitektur

Vid gymnasiereformen 2011, GY11,  blev arkitektur ett obligatoriskt ämne på gymnasiets teknikprogram med inriktning samhällsbyggnad och miljö och rekommenderat ämne i grundskolan. Men med Skolverkets krav har det varit svårt att hitta lärare som är behöriga att undervisa i ämnet på gymnasiet. Att erbjuda ämneslärare utökad behörighet i arkitektur är därför ett komplement till att arkitekter tar en pedagogisk examen.

Det finns flera sätt att få behörighet att undervisa och sätta betyg i ämnet arkitektur på gymnasienivå: En behörig teknikämneslärare kan komplettera sin utbildning med 15 hp arkitektur.  En examinerad lärare i andra ämnen kan komplettera sin utbildning med 90 hp arkitektur. En högskoleexamen i arkitektur med minst 120 hp kan kompletteras med 90 hp i Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.

Mer att läsa