Gå till innehållet

Forskaren: ”En väl utförd bostad stimulerar hjärnan”

Att betrakta bostaden som berikad miljö ger nya insikter om arkitekturens möjligheter att påverka hur människor mår. Arkitektoniska egenskaper kan ha stressreducerande effekt, visar ny forskning.

– Ett spännande och än så länge ganska outforskat område, säger Hanna Morichetto, arkitekt och forskare som kombinerar kunskap om bostadens arkitektur med hjärnforskning.

Redan för flera decennier sedan visade djurförsök att en berikad miljö – som har fysisk, social och kognitiv stimulans – påverkar hjärnan. Senare forskning har bekräftat att det handlar om fysiska förändringar, bland annat bildas nya hjärnceller.

Hanna Morichetto är arkitekt på Erséus arkitekter och forskare på Chalmers.

I sin forskning fokuserar Hanna Morichetto på den kognitiva stimulansen och lyfter fram tre områden i bostadens arkitektur som kan stödja välbefinnande och hälsa: spatial utbredning, rörelse, material och detaljer.

Spatial utbredning, som ger utblickar åt flera håll, skapar en känsla av rymd. Kontraster och variation gör upplevelsen komplex. Det går att betrakta olika vyer från en och samma plats i bostaden – eller en vy från olika platser.

– Båda sakerna kan ske i vila, men också i rörelse. Att det går att styra graden av interaktion – hur mycket man vill ta del av bostadens omgivning – kan minska stress, säger Hanna Morichetto.

Begreppet rörelse fångar arkitekturens möjligheter till variation. Dynamiken skapas av att det går att röra sig i bostaden i olika riktningar, i rörelsemönster som varierar i storlek.

Material och detaljer påverkar genom det känslomässiga avtrycket. Eller, som Hanna Morichetto formulerar det, den abstrakta beröringen och associationen.

– Trots att vi bara tittar på material triggas samma mekanismer i hjärnan som vid fysisk beröring. Material med en viss grad av komplexitet, variation eller djup, kan också påminna om naturen och ge en positiv upplevelse. Kanske är den erfarenhetsbaserad, men troligen finns också evolutionära förklaringar, säger hon.

Idag används hjärnforskningens kunskap om berikad miljö bland annat inom rehabiliteringen, men för att ta vara på möjligheterna för bostäder krävs ytterligare kunskap.

–Vi behöver förstå mer om vilka kvaliteter som skapar en berikad miljö, och undersöka hur de påverkar människor, säger Hanna Morichetto.

Ur ett livsperspektiv spelar bostaden allt större roll, inte minst som en plats för vårdinsatser.

– Ponera att en väl utförd bostad har hälsobefrämjande effekt, då blir initiala satsningar på kvalitet i bostadsbyggandet samhällsekonomiskt lönsamma, säger Hanna Morichetto.

Mer att läsa