Gå till innehållet

Förre chefen fälld för mutbrott

Fojabs före detta vd dömdes i början av september till tre års fängelse i en av Sveriges största muthärvor genom tiderna. Även före detta fastighetschefen för Kriminalvården och dennes gode vän fick fängelse.

Kriminalvårdens förre fastighetschef direktupphandlade Fojab som från 2006 fick generalkonsult- och arkitektuppdrag värda drygt 200 miljoner kronor för tre nya kriminalvårdsanstalter. Före detta Fojabvd:n i sin tur betalade totalt 11,6 miljoner kronor till ett företag ägt av kriminalvårdschefens vän. Pengarna var mutor och de tre hade en gemensam brottsplan, enligt tingsrättens dom.

Brottsutredningen visar att Fojabvd:n agerade på eget bevåg. Företagets styrelse kände inte till utbetalningarna. Vad de dock kände till var att Kriminalvården inte handlat upp Fojab i konkurrens, i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Den dömde säger i förhör att han dragit detta för styrelsen och att de då rådfrågat en jurist som upplyst dem om att den bristen i upphandlingen endast faller tillbaka på Kriminalvården.

Vad gäller utbetalningarna hävdar den före detta vd:n att han ingått ett provisionsavtal med Krimnalvårdschefens vän, som han av en händelse träffat på flyget och vars koppling till kriminalvårdschefen han inte kände till. Enligt vd:n gick avtalet ut på att vännen skulle få två till tre procent i provision om han hittade nya uppdrag åt Fojab. Men åklagarsidan slår alltså hål på den berättelsen. Vd:n döms till tre års fängelse för grov bestickning samt grovt försvårande av skattekontroll, i och med bristande bokföring av utbetalningarna.

I samband med att brottsutredningen startade 2010 gick vd:n i pension och lämnade Fojab. Domen innebär inte några ekonomiska påföljder för företaget. Tingsrätten kopplar inte ihop den vinst som Fojab gjort på de tre anstaltsprojekten med brottsligheten som den förre vd:n ägnat sig åt.

Mer att läsa