Gå till innehållet

Förbundet kritiserar regeringens budget

Regeringens budgetproposition innehåller förslag för att stimulera omvandling av lokaler till bostäder samt byggande av småhus. Sveriges Arkitekter och även Innovationsföretagen är dock kritiska på flera punkter.

I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås statens utgifter uppgå till 1 331 miljarder kronor och budgeten innehåller reformer för sammanlagt 39 miljarder kronor. Prioriteringarna är enligt regeringen att bekämpa inflationen, stötta hushåll och välfärden samt stärka rättsväsendet och försvaret.

Bland reformerna finns bland annat ett tillfälligt höjt tak för ROT-avdrag, ekonomisk stimulans till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som möjliggör omvandlingar från lokaler till bostäder samt en bonus till kommuner som planlägger mark för småhus.

Sveriges Arkitekter är kritiska och menar att det saknas åtgärder som kan minska krisen i byggbranschen och arbetslösheten bland arkitekter och samtidigt snabba på byggbranschens klimatomställning. 

– Jag är oerhört besviken, för att säga det med fina ord, säger förbundsdirektör Tobias Olsson i ett inlägg på Linkedin.

Förbundet tycker att regeringen gör pluttiga sysselsättningsåtgärder med ökade ROT- och RUT-avdrag i stället för att ”ta krafttag för en livskraftig och klimatsmart byggbransch”.

Sveriges Arkitekter kräver ett ”RITA-avdrag” för klimatförbättrande arkitekttjänster, ökade offentliga bygginvesteringar samt en breddad a-kassa för dem som nyss tagit sin examen och idag inte har rätt till a-kassa.

– Vi ser risken att en hel generation arkitekter försvinner. Arkitektyrket är konjunkturkänsligt och när det går uppåt igen behövs varenda en. Vi måste se till att de nyutexaminerade stannar i yrket, säger Tobias Olsson i ett pressmeddelande.

Även arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen framför kritik mot budgeten. I ett pressmeddelande står att Innovationsföretagen är positiva bland annat till att regeringen vill göra regelförenklingar för företagare men kritiska mot att regeringen vill höja marginalskatten, sänka bränsleskatten och att man inte inför ett grönt ROT-avdrag.

– För att Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar för att möta företagens kompetensbehov och klara klimatomställningen behövs klimatkrav i offentlig upphandling, sänkt marginalskatt och en rejäl investering i utbildningarnas kvalitet, säger Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahl i en kommentar.

Mer att läsa