Gå till innehållet

Fler vill än kan jobba hemifrån

81 procent av de kvinnliga arkitekterna vill kunna jobba utanför kontoret, till exempel hemifrån, men bara 67 procent har den möjligheten. För männen är efterfrågan och tillgång mer i balans.

 

Hur viktigt är det för dig att ha möjlighet att jobba hemifrån eller från någon annan plats än din arbetsplats? Majoriteten av arkitekterna, 77 procent, tycker att det är mycket eller ganska viktigt. Det visar svaren i Sveriges Arkitekters årliga löneenkät, som Arkitekten tagit del av.

Förutom att ange aktuell lön, fick de tillfrågade svara på frågor om flexibelt arbete. Svaren visar att det finns ett glapp mellan arernas värdering av möjligheten att kunna jobba på annan plats än på kontoret och de möjligheter som arbetsgivarna erbjuder. Det är fler som vill än som kan jobba till exempel hemifrån.

– Det är möjligt att glappet är ännu större, eftersom det är troligt att de som inte alls har möjlighet att jobba flexibelt har varit mindre benägna att svara på enkäten. Att totalt 68 procent kan jobba flexibelt tycker jag låter som en hög siffra, säger Sandra Olséni, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter och ansvarig för löneenkäten.

diagram

Av fritextsvaren framgår att möjligheten att arbeta på annan plats kan bero på vilken position man har på företaget. Någon poängterar att uppdragsansvariga arkitekter kan jobba hemma men inte medverkande arkitekter. En annan menar att det är svårare att jobba hem-
ifrån om man är kontorschef.

Några vittnar också om hur man försöker att driva frågan om större flexibilitet och om motsträviga arbetsgivare. Men några argumenterar också för att vara restriktiv.

– Alla gillar att arbeta hemma men det hämmar utveckling och samverkan för teamet, skriver en svarande.

Den vanligaste angivna orsaken till dåliga möjligheter att jobba på annan plats är tekniken. Flera vittnar om svårigheter att komma åt jobbservern eller tunga programvaror som ställer höga krav på en mobil arbetsstation.

Flera har också lagt till kommentaren att det är viktigare med flexibel tid än flexibel arbetsplats.

Mer att läsa