Gå till innehållet

Fel annons orsak till utvisning

I helgen utvisades en arkitekt anställd på Alma arkitekter. Anledningen är att platsannonsen inte var utannonserad på Arbetsförmedlingens hemsida.

För ett år sedan annonserade Alma arkitekter efter en arkitekt med erfarenhet av både bostadsprojektering och inredningsarkitektur. De la ut sin annons på Sveriges Arkitekters webbsida för platsannonser, på Linkedin och på Alma arkitekters egna hemsida och de fick flera ansökningar från flera länder. Arkitekten de valde att anställa i februari 2016 kom från ett utomeuropeiskt land, hade full arkitektutbildning i sitt hemland och sex års yrkeserfarenhet. Hen hade dessutom tagit en master i arkitektur på KTH och hade arbetat i ungefär ett år på ett svenskt arkitektkontor när hen sökte jobbet på Alma arkitekter i Stockholm.

– Bara den här personen hade de kvalifikationer vi eftersökte. Vi behövde anställa någon som kunde gå direkt in i bostadsprojektering och som dessutom kan rita igenom detaljer. Det är svårt att hitta denna erfarenhet bland arbetssökande idag, säger Maya Mårtensson, vd och delägare på Alma arkitekter.

Arkitekten hade kommit till Sverige med uppehållstillstånd för sina studier och sökte nu arbetstillstånd. Maya Mårtensson hjälpte till med de handlingar som behövdes till Migrationsverket, bland annat krävs att företaget har kollektivavtal.

Den 30 augusti 2016 kom det första beskedet från Migrationsverket: De hade beslutat att arkitekten skulle utvisas och hade fyra veckor på sig att lämna Sverige. Maya Mårtensson kontaktade då handläggaren på Migrationsverket och fick motiveringen: Anledningen till utvisningen var att platsannonsen inte hade lagts upp på Arbetsförmedlingens hemsida Platsbanken, vilket hade gjort den synlig för medborgare inom EU/EES i den europeiska internetbaserade platsportalen Eures. Detta är ett krav enligt utlänningslagen.

Förutom att det är en personlig tragedi så är den här personen en nyckelperson i många av våra pågående projekt.

Maya Mårtensson

Redan ett par dagar senare, den 2 september 2016, lade Alma arkitekter ut en annons för samma tjänst igen, denna gång på Arbetsförmedlingens hemsida. De fick väldigt få svar, färre än då de annonserat på Sveriges Arkitekters hemsida. Alma ville anställa samma arkitekt, fortfarande den person som hade bäst kvalifikationer för uppdraget, och de skickade dessa uppgifter till Migrationsverket.

– Då fick vi svaret att vi inte kunde anställa en person som är utvisad, berättar Maya Mårtensson.

En advokat har bistått den utvisade arkitekten sedan i höstas och har överklagat beslutet. Men i början av februari kom det nya beslutet från Migrationsverket: Utvisad med stöd av utlänningslagen, 8 kap. 6§, som bland annat säger att ”En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och som inte avvisas enligt 2 § 1 eller 2 får utvisas ur Sverige om han eller hon uppehåller sig här men saknar pass eller de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet.” I helgen den 3-4 mars reste arkitekten tillbaka till sitt hemland.

Nu ska Alma arkitekter återigen lägga ut annonsen på Arbetsförmedlingens hemsida och starta anställningsproceduren igen, men det är en handläggningstid på Migrationsverket på mellan två och åtta månader om de vill anställa samma person igen.

– Förutom att det är en personlig tragedi så är den här personen en nyckelperson i många av våra pågående projekt, säger Maya Mårtensson.

Alma arkitekter är inte det enda kontor som råkat ut för att deras anställda har utvisats, de har blivit kontaktade av flera andra arkitektföretag som varit med om samma sak.

– Jag kände inte till reglerna om att annonsera genom Arbetsförmedlingen, och jag inser nu att det är viktigt att känna till som arbetsgivare. Regeln om annonsering på Arbetsförmedlingen känns som ett hinder som inte är i linje med hur branschen fungerar i dag, när vi dessutom har en så stor brist på arkitekter.

Mer att läsa