Gå till innehållet

Fast i ekorrhjulet?

Är du trött på dina arbetsuppgifter eller tvivlar du rent av på ditt yrkesval? Lugn, det går att hitta inspiration igen.

Det är inte ovanligt att i perioder känna rastlöshet eller bristande motivation på jobbet. Helt naturligt, men såklart viktigt att lyssna till om det håller i sig. Alla har vi olika ambitioner och mål men gemensamt för de flesta är behovet av att känna sig behövd. Som arkitekt finns olika roller och arbetsuppgifter att anta. Och kanske hittar man inte rätt direkt.

Carina Kindkvist är entreprenör och coach. Hon menar att känslan av bristande engagemang ofta bottnar i felanpassade arbetsuppgifter.  Är du inte passionerad i det du gör så presterar du inte heller på topp.

Men hur hittar man glädje och mening i jobbet?

Det allra viktigaste, enligt Carina Kindkvist, är att vara medveten om sina talanger. Utan den insikten blir du lätt tilldelad eller tar på dig arbetsuppgifter du egentligen inte vill ha. Får du inte utlopp för dina förmågor kommer det naturligt kännas som att något saknas.

Så hur blir man varse sina talanger?

Förhör dig själv. Försök minnas perioder i livet då du trivdes som bäst. Vad gjorde du och vad uppfyllde dig? Var det kanske något under din studietid som du gick igång extra på? Har du någon förträngd dröm eller ett privat projekt som blev succé?

Och sen då?

  1. Vet du vad du vill går det ofta att ordna upp situationen utan speciellt drastiska åtgärder. Boka in ett möte med chefen och förklara vad du känner. Våga be om mer ansvar om det är där skon klämmer. Inte sällan det går det att kompromissa sig fram till en lösning.
  2. Ett annat sätt att komma rätt på banan är att ta hjälp av en mentor. Sveriges Arkitekter har en mentorbank att tillgå och erbjuder matchning utifrån dina behov. (Läs mer här)
  3. Möter du inte förståelse från chefen och får kalla handen när det gäller förändring – då är det kanske läge att byta. Ett företag ska kunna möta dina förväntningar och ambitioner och tillåta personlig utveckling. Ibland är gräset, trots allt, grönare på andra sidan staketet.

 

Mer att läsa