Gå till innehållet

Exjobb ställs ut på Möbeldesignmuseet

Pandemin och klimatkrisen har påverkat de studenter i inredningsarkitektur som tagit examen på Konstfack i år. Nu visas deras exjobb i en utställning på Möbeldesignmuseet i Stockholm.

När Designveckan i Stockholm inleds öppnar också en utställning på Möbeldesignmuseet med 42 examensarbeten av studenter på Konstfack, HDK, Beckmans och Malmsten. Inredningsarkitekterna Lars Bülow och Kersti Sandin Bülow driver museet tillsammans. 

– Det är en hög nivå på arbetena från alla skolor och studenterna är väldigt tekniskt begåvade. Vi ser många individuella uttryck och idéer, men också några gemensamma nämnare, säger Lars Bülow. 

Lars Bülow driver Möbeldesignmuseet tillsammans med Kersti Sandin Bülow.

Han nämner att många arbetar med frågor om cirkularitet och återbruk, att de undersöker biomaterial och testar nya grepp som att kombinera hantverk och ny digital teknik. Han pekar också på att flera gör historiska referenser i sina möbler, till Bauhaus-rörelsen, modernismen och till postmodernismen.

Fem av de studenter som deltar i utställningen har just tagit kandidatexamen i inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack, och en av dem har dessutom tagit en master i Spatial design på samma skola. Under sammanlagt ett av de senaste tre åren har studenterna studerat på distans på grund av pandemin, något de flesta tycker har påverkat deras utbildning negativt. Men hemarbetet har också påverkat vad de valt att göra som examensarbete. Flera av Konstfacksstudenterna säger att de arbetade mer rumsligt tidigare under utbildningen, men när skolan öppnade igen efter pandemin valde de att göra möbler som examensarbete. 

– Det blev svårt att bygga modeller och prototyper hemma så för mig blev det mer arbete vid datorn. När skolan öppnade efter pandemin ville jag testa verkstäderna, säger Camilla Hedendahl som har laborerat med biomaterialet agar agar när hon byggt ett vitrinskåp.

Distansarbetet har också lett till flera digitala experiment. Yuqing Tang kunde inte resa hem till Kina under pandemin och saknade sin familj. I sitt examensarbete har hon utgått från sin hemlängtan genom att omvandla ljudvågor från sin mormors röst till 3-dimensionella former som hon sedan fräst i en möbelgrupp. Nu går hon som den enda av kandidatstudenterna vidare till att ta en master i Spatial design på Konstfack. 

– Då vill jag jobba mer med rum och ta utgångspunkt i platsen, säger Yuqing Tang.

Sara Ullvetter Norman har trivts med att studera på distans. Däremot har hon tagit avstamp i hemarbetet i sitt exjobb och gjort möbler som fungerar lika bra för arbete som för privatliv, en fåtölj och ett bord, möbler som också uppmuntrar till rörelse.

– Jag är van vid att jobba hemma eftersom jag haft eget företag som fotograf tidigare, men pandemin gjorde att jag började fundera på hur vi kan anpassa våra hem bättre för hemarbete, säger hon.

Nadia Smedeland är den enda i utställningen som tagit sin masterexamen i Spatial design på Konstfack och hon har nu fått jobb som inredningsarkitekt. Under sina tre första år på skolan jobbade hon mycket med rum, men när det var dags för masterarbete ville också hon in i verkstäderna. Hon har skissat direkt i trä och låtit materialet guida henne i processen.  

– Jag ville få kunskapen om materialet och proportioner som en erfarenhet i min kropp, innan det var dags för arbetslivet, säger hon. 

Mer att läsa