Gå till innehållet

Europas arkitekter kritiserar Sveriges motstånd till ny lag för restaurering av natur

Inför måndagens miljöministermöte protesterade de internationella arkitektorganisationerna ACE och IFLA mot att Sverige och sex andra EU-länder aviserat att de tänkt rösta ner EU:s naturrestaureringslag, the EU Nature Restoration Law. Sedan Österrike bytt sida slutade det ändå med att den nya lagen godkändes.

ACE och IFLA, som är organisationerna för Europas arkitekter respektive världens landskapsarkitekter, skrev i förra veckan ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen där man bad henne att vädja till medlemsländerna Belgien, Finland, Österrike, Italien, Sverige och Nederländerna för att de skulle ge upp sin blockerande minoritet och rösta för den nya EU-lagen för återställning av naturmark och ekosystem i Europa.

”Den här lagen är avgörande för att uppnå klimatmålen vi har satt upp och ger viktig vägledning för vår yrkesutövning”, skrev ACE och IFLA i brevet.

– Som förändringsagenter står vi arkitekter redo att försvara denna viktiga lagstiftning som är nödvändig för att uppnå klimattålighet och bevarande av ekosystem i Europa, säger ACE:s ordförande Ruth Schagemann i ett uttalande apropå brevet.

– Det är viktigt att lyfta fram naturen, kvalitativ landskapsplanering och naturbaserade lösningar, säger IFLA:s president Katerina Gkoltsiou.

Under måndagen röstade EU:s miljöministrar igenom den nya lagen, sedan Österrikes miljöminister bytt sida. Det slutade med 20 röster för, 6 emot och en nedlagd röst. Sveriges miljöminister Romina Pourmokhtari röstade fortsatt nej.

Om EU:s naturrestaureringslag

Det var i juni 2022 som EU-kommissionen lade fram sitt förslag till den nya naturrestaureringslagen för en ”fortsatt och hållbar återställning av en motståndskraftig natur med biologisk mångfald”. Det handlar om att återskapa ängar och våtmarker, blanda upp skogar och skapa grönområden i städerna. 

Målet är åtgärder som totalt täcker minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas år 2050. 

Trots stor oenighet bland medlemsländer och i EU-parlamentet kom man till slut fram till en överenskommelse hösten 2023. EU-parlamentet godkände lagen den 27 februari i år. 

Men godkännande krävs även från EU-länderna i ministerrådet. Sveriges regering har sedan överrenskommelsen gjordes aviserat att man kommer att rösta nej. En omröstning som skulle ha hållits den 25 mars sköts på framtiden sedan Ungern aviserat att man bytt linje och också tänkt rösta nej, vilket innebar att tillräcklig majoritet för förslaget saknades.

Den 17 juni 2024 röstade EU:s miljöministrar igenom den nya lagen, sedan Österrike byt sida och röstade ja, i strid med landets regeringschef.

Artikeln har uppdaterats.

Mer att läsa