Gå till innehållet

EU-stöd till kurs för byggemen­skaper

Föreningen för byggemenskaper har tillsammans med fyra nordiska organisationer inom samma inriktning fått stöd från EU för att arrangera en fortbildningskurs för så kallade projektlotsar.

Den svenska Föreningen för byggemenskaper är en av fem organisationer inom nätverket KOBB som samlar nordiska aktörer som arbetar för olika former av kollektivboende och byggemenskaper.

– Det är ett jättespännande samarbete över gränserna som påbörjades för ungefär ett år sedan, säger arkitekten Sigrid Zenger på Föreningen för byggemenskaper.

Kursen som nätverket fått EU-stöd för är en allmän introduktion till byggemenskaper och innehåller bland annat processledning, konflikthantering, byggprojektledning, juridik och finansiering. Anmälan sker i juni.

– Kursen vänder sig till arkitekter med flera som vill professionalisera sig mot den idéburna sektorn, som alternativ till det vanliga bostadsbyggandet, säger Sigrid Zenger.

EU-programmet som delfinansierar utbildningen är Erasmus plus som har en total budget på 26, 2 miljarder euro för åren 2021–2027. Under perioden har programmet extra fokus på ”social delaktighet, den gröna och den digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet”.

Mer att läsa