Gå till innehållet

Etiska nämnden uppmanar fler arkitekter att höra av sig

Sveriges Arkitekters medlemmar förbinder sig att följa organisationens etiska regler. Nu uppmanar Etiska nämndens ordförande Sanna Hederus fler medlemmar att hör av sig och att våga anmäla när någon bryter mot reglerna. Hon säger att de ämnen som är extra relevanta just nu är hållbarhet, upphovsrätt och tonalitet.

Vid Sveriges Arkitekters senaste stämma klubbade ledamöterna igenom tre nya formuleringar i Etiska nämndens styrdokument. I programmet, dokumentets mer allmänt hållna del, framgår det numera att Sveriges Arkitekters medlemmar utöver att värna människans behov av god arkitektur, också ska ta hänsyn till planetens. I programmet har det också blivit tydligare att arkitekten har ett tungt eget ansvar att beakta, när det kommer till utvecklingen av det hållbara samhället.

Ordet hållbarhet har nu tillförts under den första punkten om arkitektrollen i de etiska reglerna. Det betyder att medlemmar av Sveriges Arkitekter förbinder sig att arbeta hållbart och att den som missköter det kan anmälas till Etiska nämnden.

– Det började med att jag fick en fråga från en student om just hållbarhet. Då insåg vi att ordet inte fanns med i vårt styrdokument överhuvudtaget. Att arbeta hållbart är självklart i dag, men det måste, så klart, ändå finnas med i våra dokument, säger Sanna Hederus.

Punkt 9, 10 och 11 i de etiska reglerna behandlar upphovsrätt. Där står bland annat att om du som arkitekt blir erbjuden att fullfölja eller utveckla en kollegas verk, så måste du personligen underrätta upphovsmannen.

Frågan om upphovsrätt har blivit aktuell ett flertal gånger den senaste tiden, inte sällan i samband med att arkitektkontor tar över sina branschkollegors projekt.

– Jag upplever att det är något som händer precis hela tiden just nu, särskilt med de entreprenadformer vi har. Det kan till exempel bero på prispress eller att en byggherre eller entreprenör har ett annat kontor som den brukar arbeta med. Men det är också en spegling av respekten för arkitektens verk och kunskap från entreprenörens sida. Här bör vi verkligen stödja varandra och ifrågasätta varför ursprungsarkitekten inte ska fullfölja uppdraget till färdig byggnad. Men tar en arkitekt över någon annans verk, så måste personen vara supertydlig och generös med att hänvisa till rätt upphovsman, säger Sanna Hederus.

Ibland kan tonen bli hård, såväl i sociala som traditionella medier. Men som medlem i Sveriges Arkitekter får du inte misskreditera en kollegas verk eller person offentligt, såvida du inte har saklig och väl underbyggd kritik. Det framgår av punkt 14 i de etiska reglerna. På punkt 13 står det arkitekten ska verka för en öppen debatt.

– Så klart måste vi kunna ha en arkitekturdebatt, men den ska vara saklig. Därför är det viktigt att du tänker på hur du uttrycker dig offentligt och var alltid tydlig med varför du tycker något, säger Sanna Hederus.

Sveriges Arkitekters etiska regler hittar du här.

Mer att läsa