Gå till innehållet

Enkla bostäder för hemlösa fick stor respons

Att bygga enkelt, billigt och hållbart ligger i tiden. Flera arkitekter har visat intresse för bostadslöse Anders idé om att bo ”off grid” i skogen.

I våras berättade Anders om sin projektidé i Arkitekten – att bygga små och hållbara bostäder i ett skogsområdet intill E6:an söder om Kungsbacka. Responsen blev stor.

– Ett 30-tal personer hörde av sig. Några har varit samariter som vill hjälpa hemlösa, men många har också tyckt att det är så här vi måste bygga för att få ett hållbart samhälle, säger Anders.

De nya kontakterna har lett till flera utvecklingsmöjligheter. Bland annat ska en student på BTH använda skogsområdet i Kungsbacka i sitt ex-jobb inom fysisk planering.

– Tanken är att hon ska planlägga området för den här typen av bosättningar, säger Anders.

KTH har också visat intresse för att utveckla bygglösningar för små, hållbara bostäder som inte behöver anslutas till befintliga avlopps- och energisystem.

Enligt projektbeskrivningen ”Små, billiga, energipositiva byggsatshus” vill man undersöka vilken standardnivå som är intressant för en större marknad. Även arkitektstudenterna kan engageras för att hitta nya, innovativa lösningar.

För Anders har det blivit tydligt att hans bostadsdröm inte är kompatibel med dagens regelverk kring permanentbostäder. Han vill att det ska vara möjligt att bygga litet och flyttbart. Utan att betala dyra anslutningsavgifter.

– Mitt mål är små attefallshus som är off grid och går att placera var som helst. Hus med enkel design som inte behöver leva upp till så hårda krav när det gäller energi och tillgänglighet, säger han.

Att involvera forskningen är en strategi för förändring. En annan är att ta saken i egna händer.

– Jag hoppas att samarbetet med KTH kan leda till ett ”visningshus” som jag kan bosätta mig i. Med flyttbara lösningar som solceller, batterier och torrklosett. Förhoppningen är att inspirera fler, för det är ett ganska hållbart sätt att leva, säger han.

Enkelt och flyttbart – lite som nomaderna i Sahara. Och för Anders, som bott en period i Mauretanien, är steget inte alls långt. Ett parallellt projekt går ut på att hitta en plats i öknen där västerländska digitala nomader kan slå läger.

– Jag vill skapa en kontaktyta mellan västvärlden och naturfolken. Vi kan lära av deras avslappnade livsstil och de kan lära sig hur man skaffar kunskap på internet för att utveckla ekosystemet, säger han.

Fotonot: För kontakt med Anders, hör av dig till Arkitektens chefredaktör Maria Blom maria.blom@arkitekt.se

Mer att läsa