Gå till innehållet

Enhällig stämma sa ja till avgifts­höjning

Vid Sveriges Arkitekters extrainsatta stämma beslutades att medlemsavgiften höjs enligt styrelsens förslag. För en ordinarie medlem innebär det 39 kronor mer i månaden.

– Tack för förtroendet. Det känns lugnande att vi har ert stöd, sa Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic när voteringen var klar och det stod klart att styrelsens förslag på avgiftshöjning gått igenom.

Det var en enhällig stämma som sa ja till avgiftshöjningen. 69 av 72 röstande delegater från lokalföreningarna röstade ja medan tre avstod att ta ställning.

Medlemsavgiften i Sveriges Arkitekter höjdes redan inför 2023 till 342 kronor med en option på ytterligare sex procents höjning. Den optionen, som stämman år 2022 beslutade om, har utnyttjats sedan årsskiftet och inför extrastämman låg den ordinarie avgiften på 354 kronor. Med den nu beslutade höjningen blir månadsavgiften 393 kronor för en fullbetalande medlem.

Beslutet på stämman föregicks av en diskussion där en handfull delegater ställde frågor. En fråga som kom upp var om det skulle vara möjligt att anpassa den ordinarie avgiften efter inkomsten. Diskussionen slutade med att detta kan återkomma som en motion till den ordinarie stämman som hålls i november.

Det kom också en fråga om varför yrkesverksamma seniorer slipper avgiftshöjningen. Förklaringen som gavs från förbundsledningen är att seniorer över 66 år inte har rätt till a-kassa och inkomstförsäkring och därför inte kan dra nytta av det som avgiftshöjningen gäller, det vill säga inkomstförsäkringen.

Bakgrunden till avgiftshöjningen är förbundets ökade kostnader och minskade intäkter med anledning av konjunkturläget och ökad arbetslöshet. Inkomstförsäkringen, som ingår i medlemsavgiften, blev 2023 en större kostnad än man budgeterat för och beräknas öka 2024.

– Inför 2023 budgeterade vi för en kraftig ökning: 5 miljoner. Men notan landade på 14 miljoner, sa förbundsdirektör Tobias Olsson till Arkitekten inför extrastämman.

Den nu beslutade avgiftshöjningen gäller från 1 mars till 31 december i år och beräknas ge Sveriges Arkitekter en ökad intäkt på 3,5 miljoner kronor 2024. Hur avgiften ska bli efter årsskiftet blir upp till stämman i november att besluta om.

De som inte berörs av avgiftshöjningen är studenter, utlandsboende, passiva medlemmar samt seniorer. Alla nu gällande avgifter finns på Sveriges Arkitekters hemsida.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa