Gå till innehållet

Utställning och samtal när Mejans studenter visar sina arbeten

Studenterna på Kungliga Konsthögskolans vidareutbildningar Ombyggnadskultur, Restaureringskonst och Katalysator ställer ut sina projekt i en utställning på Galleri Mejan på Skeppsholmen i Stockholm den 31 maj till 2 juni.

Under ett år har arkitekter, antikvarier och andra yrkesverksamma inom den byggda miljön gått de tre vidareutbildningarna i hållbar arkitektur, med inriktningarna Restaureringskonst, Ombyggnadskultur och Katalysator på Konsthögskolan i Stockholm, Mejan. Nu visar de resultatet av studierna i en samlad utställning.

Studenterna i kursen Restaureringskonst, eklekticism vid sekelskiftet 1900, har under året studerat stadsdelar och byggnader i Stockholm från sekelskiftet 1900 och då undersökt begreppet eklekticism som företeelse snarare än stil. Postmodernismens senare byggnadsbestånd, från 1980-talet till tidiga 2000-talet, har varit studieobjekt för Studenterna i Ombyggnadskultur.

Anton Blomgren, Cajsa Ehlin, Louise Husman och Dan Wenner har arbetat med Biologiska museet i Stockholm under utbildningen Restaureringskonst: Eklekticism vid sekelskiftet 1900. De har undersökt olika sätt att tillgängliggöra byggnaden med varsamhet om specifika värden.

Dagarna innan utställningen öppnar kommer flera studenter vid vidareutbildningarna att hålla i seminarier i Statens konstråds lokaler på Skeppsholmen 27–29 maj. Där deltar också de fyra studenter som gått fördjupningskursen Katalysator: Monika Hellekant Nilsson, Matilda Stannow, Annika Lindberg och Hanna Talje. Det blir samtal om eklekticism som företeelse vid sekelskiftet 1900, om postmodernismen och om hur restaureringskonsten kan katalysera en hållbar omställning.

Mer att läsa