Gå till innehållet

Domkyrkotävling får stor uppmärksamhet

Med 97 inskickade bidrag har intresset varit stort när första steget i tävlingen om Strängnäs domkyrkoområde nu avslutats. Tävlingen har gett upphov till många diskussioner i sociala medier.

Tävlingen inleddes i september, och domprost Christofer Lundgren förklarade då att förhoppningen var att få in kreativa förslag som samspelar med det som redan finns i miljön. Juryn, som består av både representanter för kyrkan och arkitekter, har nu påbörjat sitt arbete och haft ett första möte.

– Vi vaskar guld. Vi sitter med vaskpannan med guldkorn och gruskorn, och nu gäller det att få fram det guldkorn som vi till sist kommer att sitta med. Men sen ska även det guldkornet bearbetas för att bli något riktigt vackert, säger Christofer Lundgren.

Både allmänheten och aktörerna som verkar på domkyrkoberget kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter till juryn under arbetet.

– Vi kommer att ställa ut alla förslag i kyrkan senare i januari, och besökarna kommer då att kunna lämna förslag till oss i juryn. Sen ska vi ha en rad möten med till exempel fastighetsverket, kommunen och stiftet, samt kungliga biblioteket och en gymnasieskola som har verksamhet på berget.

Ett syfte med tävlingen är att domkyrkan och dess omgivning ska kunna användas i fler sammanhang än de som traditionellt förknippas med en kyrka, och det finns en stor variation i hur arkitekterna tagit sig an den utmaningen.

– En del har gått långt, till och med för långt, i den strävan. Jag har till exempel fått frågan om vi måste fira gudstjänsten i kyrkan. Men det finns också en del skisser som inte förändrar domkyrkan alls, och jag tror att det finns en potential för förbättringar där.

De inlämnade förslagen har mött en hel del reaktioner, både från Strängnäsborna och på sociala medier.

– Det skapades en sorts kampanj som gick ut på att på ett onyanserat sätt sprida sin egen uppfattning på sociala medier, ofta i trådar som inte hade med saken att göra. Det fick vi hantera. Samtidigt kan jag förstå en del av reaktionerna, att det i lokalsamhället finns en viss oro för vad som ska hända med kyrkan. För den som inte är inne i processen är det svårt att veta hur slutresultatet ska bli.

En del av reaktionerna kopplar Christofer Lundgren till en historielöshet.

– Många förstår inte att domkyrkoberget alltid har varit i förändring och att även kyrkan själv ger prov på olika stilar. Det vi gör nu är att lägga till ytterligare en årsring. Vissa verkar tro att kyrkan alltid sett ut som den gör nu, men senast en större förändring gjordes var 1991 och kyrkan förändrades helt invändigt vid restaureringen 1907-10.

Nästa datum att ha koll på är den nionde mars, då juryn offentliggör vilka fem bidrag som går vidare till andra omgången. De fem ska då bearbetas ytterligare, bland annat ska en kulturmiljökonsekvensbeskrivning göras för varje förslag och länsstyrelsen ska yttra sig, innan en slutlig vinnare kan väljas. Prispengarna i tävlingen är på totalt två miljoner kronor.

Här kan du se alla förslag.

Mer att läsa