Gå till innehållet

DN-granskning slår hål på myter om byggprocessen

Långa plan- och överklagandeprocesser är inte den främsta orsaken till att det tar lång tid från idé till spaden i marken i bostadsbyggandet. Det som tar längst tid är att entreprenörerna dröjer med att lämna in bygglov när detaljplanen vunnit laga kraft.

Vad var det jag sa? Så säger flera debattörer i branschen efter att Dagens Nyheter publicerat en granskning av processerna bakom närmare 25 000 bostäder som stod färdiga förra året. Resultatet av undersökningen är att tiden det i snitt tar från idé till färdig bostad är tio år. Och att det i särklass längsta tidsintervallet i processen är från att en detaljplan vunnit laga kraft till den dag då bygglovsansökan kommer in. Det tar i snitt 5,5 år.

Granskningen slår fast att en viktig orsak till att det tar så lång tid är att entreprenörer, trots att de har kapacitet att bygga mer på en gång, bygger i etapper för att det inte ska komma ut för många objekt på marknaden samtidigt.

Överklagandeprocesserna som ofta pekats ut som orsak till att det tar så lång tid från idé till spaden i marken visar sig i granskningen vara en mindre tidstjuv. Majoriteten av bostäderna, 73 procent, överklagades inte alls och snittiden för överklaganden för alla bostäder är två månader.

Mer att läsa