Gå till innehållet

Laila Reppen och Cecilia Björk får Kritikerpriset

Kritikerpriset 2016 tilldelas arkitekterna och författarna Cecilia Björk och Laila Reppen för deras mångåriga arbete för att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen.

Det är viktigare än någonsin att ha ett kulturhistoriskt perspektiv, menar juryn för Kritikerpriset, som tilldelar Cecilia Björk och Laila Reppen 2016 års Kritikerpris för sin arkitekturpedagogiska gärning.

– Vi är hedrade och det är roligt att vardagsarkitekturen uppmärksammas. Jag hoppas att vi kan bidra till en kunskapsgrund för alla som arbetar med arkitektur och byggande, sa Laila Reppen när hon tog emot priset på Arkitekturgalans scen.

Cecilia Björk fyllde i:

– Vi har ägnat hela våra yrkesliv till att försöka öka intresset för vardagsarkitekturen, att fler ska upptäcka hur roligt det är. Vardagsarkitekturen är ju basen i staden, sa hon.

“Genom ett brett och inkluderande tonfall, liksom tilltalande grafisk form, har böckerna värdefulla folkbildande kvaliteteter. De utgör en rik kunskapsbas för en allmänhet som genom en djupare förståelse för arkitekturen i sin omgivning kan få redskap för att aktivt ta del i beslutsprocesser och diskussioner om bevarande och hållbar utveckling”, skriver juryn i sin motivering.

OM PRISTAGARNA

Arkitekterna SAR/MSA Cecilia Björk och Laila Reppen har egna verksamheter i Katrineholm respektive Stockholm. De är författare till arkitekturpedagogiska böcker som utkommit i flera utgåvor på Byggtjänsts förlag: Så byggdes husen (1983), Så byggdes staden (2000) inklusive lärarhandledning och Så byggdes villan (2008). Den senaste boken, Tidstypiskt, blev färdig hösten 2016.

Mer att läsa