Gå till innehållet

De utforskar språkets betydelse

Lablab är en tankesmedja inriktad på design och forskning som utforskar språkets betydelse för den rumsliga utformningen.

När samhällsplaneraren och arkitekten Alexander Marek och statsvetaren Daniel Urey träffades under ett projekt i Stockholmsförorten Bredäng tog tankarna fart. Kort därefter startade de Lablab.

– Vi utforskar var våra kunskaper kommer ifrån och hur de påverkar den rumsliga planeringen. Varför tenderar vi att säga “landsbygd” när vi egentligen menar landsbygder?  säger Daniel Urey.

– Det gör vi inte när vi pratar om städerna, tillägger Alexander Marek.

De är tydliga med att de inte sitter på några svar själva, men menar att skarpare frågor måste ställas oftare för att kritiskt granska uppfattningar om stad och land, landsbygder och natur. I arbetet med samhällsplanering har tankesmedjan riktat in sig på tvärsektoriella samarbeten, platsspecifika förutsättningar för innovation och strategisk kommunikation.

– Våra samarbeten handlar om att kartlägga frågor och tendenser som vanligtvis inte kommer med i samhällsplaneringen men som har en betydande roll, säger Daniel Urey.

I dag har Lablab bland annat ett pågående research-samarbete med den estländska staden Valga. Trots minskande befolkning måste Valgas stadsarkitekt utveckla ett hållbart samhälle och för att kunna göra detta så måste stadsplanering och kommunikation gå hand i hand.

– Vi pratar tillväxt, men hur kommunicerar vi när den inte finns, när samhällen i stället krymper, och hur kan medborgarna bli en del av dialogen? säger Alexander Marek.

I dag finansieras Lablab av det egna arkitektkontoret och via internationella samarbeten. De uppmuntrar branschen att utveckla liknande initiativ, men efterfrågar framför allt flera finansieringsmodeller för praktiknära forskning.

– Branschen har mycket vinna på att minska avståndet mellan teori och praktik, säger Alexander Marek.

Mer att läsa