Gå till innehållet

Därför utökar före­tagen ägar­skapet

Vad gör man när chefen och grundaren av någon anledning försvinner från firman eller närmar sig pension? Arkitekten har mött två kontor där de anställda blivit delägare.
– Det krävdes en nära döden-upplevelse för att jag skulle ta tag i det, säger Pål Ross, grundare av Ross arkitektur och design.
– Jag har nått en aktningsvärd ålder, säger Hans Knutsson, grundare av Forum arkitekter.

Ross arkitektur och design har erbjudit samtliga anställda möjligheten att bli delägare i företaget.

– Samtalen har funnits och intresset har funnits redan tidigare, men det krävdes en nära döden-upplevelse, säger grundaren Pål Ross.

– Jag insåg att jag är här i dag men kanske inte i morgon. Så jag valde att sluta prokrastinera och tog tag i det.

”Jag har en förkärlek för att leva lite farligt, jag håller mina skyddsänglar sysselsatta”, säger Pål Ross och berättar om flera olyckor han råkat ut för. Den senaste gjorde bland annat att han fick sitta i rullstol i ungefär ett år – och att det arkitektkontor som bär hans namn förändrades i grunden.

Han ville att det företag som han och hans fru Deidre Ross startat 1996 skulle få finnas kvar och fortsätta att göra vad de gör även om han själv inte längre skulle göra det. Som del i det har Ross arkitektur och design nu tagit fram en tioårsplan, och som en del av den gjort samtliga av de sju medarbetarna till delägare.

En grupp på sex personer i formella kläder poserar inomhus, leende och hållande priser och en trofé. Två kvinnor håller plakat märkta "Silver Winner 2023" och "Gold Winner 2023" från Architecture & Design Community.

Pål Ross har nu börjat flytta över flera delar i arbetet som han tidigare ensam hade hand om till de andra på företaget. Det gäller såväl vissa processer i det skapande arbetet som själva hantverket att driva ett företag. Alla anställda nappade på erbjudandet om att också bli delägare. Och även om företaget redan tidigare delat en del av vinsten med sina medarbetare som bonus utöver lönen, så kan det vara ännu mer fördelaktigt att vara direkt delägare i det, säger Jan Öström, som är vice vd på företaget.

– Framför allt för de nyare arkitekterna är det en ganska radikal löneökning när det går bra, men det handlar mer om engagemanget, känslan att det är vi tillsammans som är det här företaget. Inte att man har en uppsägningstid på tre månader och sen kan man bara försvinna. 

– Nu är vi i stället en del av den här organismen och kan tillsammans på ett starkare sätt välja vår gemensamma framtid.

Även på Forum arkitekter har den här typen av tankar snurrat under en period, och även där har de landat i en ägarstruktur där flera av de anställda nu går in som delägare.

Hans Knutsson startade företaget för 43 år sedan och har drivit det sedan dess. För två år sedan var han 66 år, och det var då diskussionen på företaget började.

– Jag har alltså nått en aktningsvärd ålder, och även om jag har ett väldigt roligt jobb och inte vill sluta helt och hållet vill jag ha tid att göra annat. Men jag kände att det vore roligt om företaget kunde få leva vidare.

Det fanns olika alternativ. Ett av dem var att Forum skulle kunna bli uppköpta av ett större företag. Men det kändes ”inte rätt i hjärtat”, säger Hans Knutsson. Forum har en speciell värdegrund och affärsidé där det personliga mötet är viktigt. De har aldrig velat växa sig större än att alla på företaget ska få ”plats vid kaffebordet”, säger Hans, och deras kunder är ofta sådana som de haft i många år och som är mån om den personliga kontakten med de anställda på företaget.

– Det skulle inte kännas rätt att låta oss bli uppköpta av ett stort bolag med andra idéer och hänvisa våra kunder till någon växel där ingen vet vem det är som ringer.

Därför ledde olika diskussioner på företaget så småningom fram till att tre av de anställda på företaget – Ella Davidsson, Isabelle Hasselvind och Malin Bergqlin – kliver in som delägare. De äger numera 20 procent var, medan Hans Knutsson behåller 40 procent.

– I de diskussioner vi haft på företaget har de successivt vuxit in i den rollen, och för de övriga medarbetarna känns det här nu som något självklart, säger Hans Knutsson, som också upplever att det finns en större trygghet på företaget nu när det finns en plan för hur det ska fortsätta att drivas även efter att han själv så småningom avvecklat sig själv om tre eller fem år.

Ella Davidsson ser flera fördelar med att nu vara delägare. 

– Det här innebär ett annat sätt att påverka sin egen vardag. Grunden för bolaget och arbetssättet är något som jag själv känner att jag står för. Det är jätteroligt att nu få ta över stafettpinnen successivt, och att få göra det tillsammans med Malin, Isabelle och Hans. 

Malin Bergqlin säger att de nya delägarna fått finansiera sin del i företaget med kapital som de tagit från sin privatekonomi.

– Det är klart att det är en belastning, men i gengäld får vi också en del av vinsten. Men det är klart att det innebär en ekonomisk risk, särskilt i den konjunktur vi är i nu.

Det är klart att det är en belastning, men i gengäld får vi också en del av vinsten. Men det är klart att det innebär en ekonomisk risk, särskilt i den konjunktur vi är i nu.

Malin Bergqlin, en av tre nya delägare i Forum arkitekter.

– Men vi har också haft full insyn i företaget innan vi gick in, vi visste vad vi hade för kunder, vi hade vad vi hade för projekt på gång, och trots konjunkturen har vi haft mycket att göra efter pandemin.

Malin Bergqlin säger att visst finns det saker som är tuffa i att hon nu inte bara är delägare utan också har ansvar för att kollegerna trivs och har arbetsuppgifter att utföra. Men i slutändan är hon väldigt glad med sin nya roll.

– Forum är vad jag vill ha som arbetsplats, och det känns roligt att man får sätta sin egen prägel på det.

Stefan Sjögren är professor vid företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger att det finns flera fördelar med att göra på det sätt som Ross och Forum har valt att göra. 

– En av dem är skattemässig. Det är mindre skatt på vinst än på lön. De anställda kan gå ner lite i lön men får i stället en del av vinsten.

En annan fördel uppstår när en ägare vill lämna företaget och avyttra sina aktier. Genom att tidigt förbereda en avyttring kan ägaren få ut ett högre pris, och minska de eventuella transaktionskostnader som uppstår vid en försäljning. 

– Om jag säger: jag vill sälja mitt företag nu, det är värt hundra. Då vet de som ska köpa, om de varit med i en överlämning under flera år, också att det faktiskt är värt hundra.

– Medan om du inte gjort det utan försöker sälja till någon som inte har full koll på företaget så säger den kanske ”jag vågar inte lita på att det är värt hundra, så jag bjuder lägre i stället”.

– En annan fördel för nuvarande ägare är att man skapar incitament för att få de anställda att jobba hårdare. Man behåller dem dessutom i firman så att de inte får för sig att starta eget, och därigenom skapa hårdare konkurrens på marknaden.

Alla de här fördelarna ska ställas mot en nackdel, och det är att det blir fler som ska vara med och dela på den totala kakan. Men man hoppas förstås att kakan ska bli större genom att man gör så här. 

Stefan Sjögren, professor Handelshögskolan i Göteborg.

– Alla de här fördelarna ska ställas mot en nackdel, och det är att det blir fler som ska vara med och dela på den totala kakan. Men man hoppas förstås att kakan ska bli större genom att man gör så här. 

För den som blir erbjuden ett delägarskap i det företag där man är anställd finns det ett par saker att tänka på, säger Stefan Sjögren.

– Har jag själv som mål att driva en arkitektfirma? Vad innebär det att bli delägare i det här företaget? Har jag utrymme för min vision för att driva företag inom just den här konstellationen?

En annan fråga är om man är villig att ta den utökade risk det innebär att bli delägare.

– Du får större del av vinsten, som har mindre skatt, men du tappar i trygghet. Det här är ett sätt för de befintliga ägarna att föra över risken till de anställda i företaget.

Mer att läsa