Gå till innehållet

Chalmers­studenter vinner tävling om mötesplats av trä

Simon Viklund och Tore Lagerquist föreslår en paviljong som kan demonteras och bli flera. Nu ska vinnarförslaget uppföras till mässan Nordbygg i april.

”En välproportionerad och genomarbetad stomme i limträ utgör ramverk för en mötesplats med scen och sittplatser. Limträkonstruktionen kompletteras och kläs med CNC-frästa, bearbetade massiva träskivor, som får ett tydligt läsbart textilt uttryck, där materialet i sig blir ornamentik.”

Så skriver juryn i tävlingen Nya ögon på trä om Chalmersstudenterna Simon Viklund och Tore Lagerquists vinnarförslag Massor i rörelse. De får 50 000 kronor i prissumma och juryn rekommenderar att förslaget byggs som kafé till Nordbygg 2024.

Det var i augusti förra året som Stockholmsmässan och Svenskt Trä bjöd in till studenttävlingen för utformningen av en träffpunkt med scen till mässan Nordbygg i Stockholm. Syftet med tävlingen var att öka kunskaperna om trä och att inspirera till nya sätt att använda materialet genom att visa på cirkularitet och demonterbarhet.

Simon Viklund och Tore Lagerquist har i sitt vinnarförslag inspirerats av barockens skulpturala reliefer i fasad. Elementen lämnas obehandlade och kontrasteras mot en rationell stomme som betsas röd.

Det vinnande förslaget ska nu uppföras till Nordbygg som äger rum 23–26 april. Där kommer också hedersomnämnanden i tävlingen presenteras. De studenter som står bakom vinnande bidrag och hedersomnämnda förslag bjuds också på en studieresa till Setra i Långshyttan, Magasin X i Uppsala samt Wisdome i Stockholm.

Om Nya ögon på trä

Vinnare: Massor i rörelse, av Simon Viklund och Tore Lagerquist på Chalmers Tekniska Högskola.

Hedersomnämnande: Brädgård, av Felix Olofsson, Adam Ryden och Svante Hallgren på Lunds Tekniska Högskola.

Uppmärksammade: Lada på språng, av Viktor Nordling samt Träffpunkt stuga, av Max Lifmark. Båda från Chalmers.

Tävlingen genomfördes som ett samarbete mellan Stockholmsmässan och branschorganisationen Svenskt Trä med stöd av Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa