Gå till innehållet

Chalmers instiftar ny professur i arkitektur och ekonomi

Efter årsskiftet utlyser Chalmers en ny konstnärlig deltidsprofessur med inriktning mot form, teknik och ekonomi. Målet är att Sveriges första professor inom området ska finnas på plats före sommaren.

Bakom initiativet till den nya professuren står Maria och Magnus Månssons stiftelse, som också är finansiär.

– Vi arkitekter måste kunna räkna om vi ska bygga in värde i det vi ritar, säger Magnus Månsson i ett pressmeddelande och förklarar vidare att det är först när form, teknik och ekonomi går hand i hand som verkligt god arkitektur uppstår och långsiktigt hållbara värden adderas till staden, människorna som lever i den och samhället i stort.

Den nya professorstjänsten kommer att inrättas på Chalmers institution för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Chalmers rektor Stefan Bengtsson menar att den ökar möjligheterna till en snabbare kunskapsutveckling i ämnesområdet arkitektur och ekonomi och att det är viktigt.

– Området är en naturlig del när framtida stadsmiljöer planeras och helt nödvändigt för att med begränsade resurser utveckla ett hållbart samhälle, säger han i pressmeddelandet.

Magnus Månsson som är vd på arkitektföretaget Semrén och Månsson menar att den nya professuren är ett tecken på en framtida förändrad arkitektroll.

– Helhetssynen är arkitektens viktigaste redskap. Nu kan vi erbjuda en arkitektutbildning som tillgodoser hela spektret av arkitektens roll och jag ser fram emot att se hur det kommer att påverka arkitektrollen på sikt, säger han.

Mer att läsa