Gå till innehållet

Branschen vill ha svar från bostadsministern

Tengbom bjöd in bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) för att ställa frågor om ökat bostadsbyggande och koldioxidutsläpp.
– Jag hade önskat mig tydligare svar, det oroar mig att vi inte har en tydlig bild av vart vi vill med samhällsbyggandet, säger arkitekten Cecilia Holmström, strategisk rådgivare på Tengbom.

Tengbom tog bland annat upp frågan om hur vi ska hantera motsättningen mellan ökat bostadsbyggande och minskade koldioxidutsläpp. Peter Eriksson sa bland annat att det i nybyggnation handlar om att komma bort från betong och att trä enligt honom är det hittills intressantaste alternativet. Han berättade också att Boverket fått i uppdrag att göra en översyn av Plan- och bygglagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ministern fick även frågan om vad som krävs för åtgärder för att vi inte, som nu sker, bara bygger allmänt billigare och sämre samtidigt som det ändå inte blir tillräckligt billigt för dem som har minst betalningsförmåga. Peter Eriksson poängterade att de billigaste bostäderna aldrig kan vara de nyproducerade men han slängde också frågan tillbaka:

– Hur vi kan bygga billigt och samtidigt vackert och så att människor trivs är en fråga för er arkitekter, sa han.

Cecilia Holmström som är strategisk rådgivare inom affärsområdet bostäder på Tengbom var den som höll i samtalet med ministern. Efteråt svarade hon ”nja” på frågan om hon tyckte att hon fått svar på sina frågor.

– Det finns två grundläggande utmaningar: segregationen som hotar vår välfärd och koldioxidutsläppen som hotar vår planet. Historiskt har staten gjort mer. Någon måste staka ut vägen, säger hon.

Hon menar att arkitektföretag och även många byggherrar gör vad de kan men att det inte går att räkna med att de ska lösa allt.

– Alla vet hur man driver affärer, det är i många delar kortsiktiga perspektiv och det är inget man kan anklaga marknadsaktörerna för. Det behövs styrning och incitament från politiken. Vilket samhälle vill och behöver vi ha i framtiden? säger Cecilia Holmström.

Samtidigt säger hon att Tengbom kommer att fortsätta att vara med i debatten.

– Det är viktigt att vi är med och pratar om värderingar i samhället och att vi lägger ribban högt. Jag blir bekymrad när man till exempel i markanvisningar för miljöprofilerade områden inte har med att materialflödenas klimatpåverkan ska vara minimal utan bara utvärderar energi och i bästa fall social hållbarhet, säger Cecilia Holmström.

Mer att läsa