Nyheter

Boverket ska utreda hur kommunerna arbetar med arkitektur

9 februari 2017

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att undersöka hur frågor om arkitektur och gestaltning behandlas i kommunernas planerings- och bygglovsprocesser. Resultatet ska användas som underlag till en nationell arkitekturpolicy.

Annons
Boverket, som i flera remissvar till utredningen Gestaltad livsmiljö föreslogs få ett utökat arkitekturuppdrag, har nu levererat nya underlag till regeringens kommande arkitekturpolicy.
Foto Franz Feldmanis

Boverket har levererat nya underlag till regeringens kommande arkitekturpolicy.

I uppdraget till Boverket ingår att ta fram juridiska och andra verktyg som kommunerna kan använda för att främja och påverka arkitektonisk gestaltning samt att föreslå innovativa lösningar och arbetssätt och visa på goda exempel.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) säger i ett pressmeddelande att det inte räcker att bygga mycket.

– Vi måste också bygga hållbart och med estetiska ambitioner. Historien har alltför tydligt visat konsekvenserna av att åsidosätta arkitektonisk kvalitet i jakten på snabbt och billigt byggande. Därför måste höga ambitioner kring kvantitet förenas med höga ambitioner kring kvalitet och god gestaltning, säger han.

Annons

Det var i oktober 2015 som regeringens utredning Gestaltad livsmiljö presenterades och kulturminister Alice Bah Kuhnke har meddelat att ambitionen är en proposition i riksdagen under 2017.

Enligt regeringen ska arkitekturpolicyn ”bidra till att stärka offentliga aktörers roll i främjandet av en omsorgsfull arkitektonisk gestaltning av den byggda och anlagda miljön i städer och tätorter”. Arkitekturpolicyn ska även ”bidra till att skapa mer hållbara stadsmiljöer som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer, en ökad social hållbarhet och en minskad klimatpåverkan”.

Boverkets nya uppdrag ska presenteras senast den 31 maj 2017.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel