Gå till innehållet

Boverket ska definiera begreppet altan

Boverket har fått ytterligare uppdrag att utreda undantag från krav på bygglov. Nu gäller det solcellspaneler och altaner.
– Kommunernas handläggare ska inte syssla med småsaker, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Mindre krångel, mer förnybar energi och mer frihet för människor är bostadsminister Peter Erikssons motivering av det nya uppdraget som Boverket fått.

I uppdraget ingår att utreda förutsättningar för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare samt för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckning. Vidare ska Boverket utreda om det är möjligt att göra ett generellt undantag från bygglovskravet för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus. I det uppdraget ingår också att definiera själva begreppet altan.

Utredningsuppdraget är ett i raden som Boverket fått och ingår i regeringens arbete för att snabba på bostadsbyggandet. Igår tog regeringen även beslut om en lagrådsremiss där det ingår förslag om att bygglovsbefria bygge av balkonger, burspråk och skorstenar som sticker upp från taket.

– Vi tar bort kravet på bygglov för balkonger med mera för att kommunernas handläggare inte ska syssla med småsaker utan istället kunna jobba med att få fram bostäder, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

Sveriges Byggindustrier var snabba med att välkomna förslagen i lagrådsremissen och Boverkets nya uppdrag.

– Vi tycker det är bra om kommunerna inte behöver lägga tid på så mycket detaljer i sin handläggning, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Mer att läsa