Gå till innehållet

Norska regeringens besked: Y-blokka rivs

Den norska regeringen meddelade på torsdagen att man trots starka protester från flera expertinstanser river Y-blokka.
”Staten uppträder väldigt maktfullkomligt”, skriver Gisle Løkken, ordförande i Norske arkitekters landsforbund.

Efter terrorattentaten den 22 juli 2011 har de norska regeringskvarteren stått mer eller mindre oanvända. Flera byggnader skadades i attentatet, däribland Høyblokka som innehåller statsministerns kansli.

Efter en inventering av skadorna och genomgång av säkerhetsbehoven för kvarteret kom den norska regeringen fram till byggnaden Y-blokka, ritad av Erling Viksjø och utsmyckad med konst av Pablo Picasso, måste rivas.

Beskedet har lett till starka protester från bland annat den norska riksantikvarien och företrädare för Norges arkitekter som bland annat ställt sitt hopp till att deras överklaganden till Fylkesmannen och Sivilombudsmannen av rivningen skulle häva beslutet.

I november stod det klart att Fylkesmannen i Oslo, motsvarande en svensk landshövding, inte skulle förhindra en rivning och nu meddelar kommunal- och moderniseringsdepartementet att man går vidare med rivningsplanerna, rapporterar NRK.

Exakt när rivningsarbetet ska börja är inte fastslaget än. Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektör för Statsbygg, uppger att det kommer ske efter årsskiftet.

– Vi har en tät och regelbunden kontakt med departementet och kommer att meddela ytterligare besked så snart som möjligt, säger hon till Aftenposten.

Gisle Løkken.

Gisle Løkken, ordförande i Norske arkitekters landsforbund, NAL, är kritisk till beslutet:

”Departementet bortser helt och håller från att det fanns ett beslut om att skydda byggnaden den 22 juli 2011, och man använder sig av en tveksam tolkning av lagen för att slippa den förpliktelsen. Vi menar att staten uppträder väldigt maktfullkomligt i frågan och tycker att det är svårt att förstå varför de ständigt kräver att byggnaden ska rivas. Särskilt med tanke på att det på senare tid framkommit att arealbehovet i regeringskvarteret faktiskt inte kommer att vara lika stort som man tidigare trott”

NAL vänder sig ännu en gång till Sivilombudsmannen i ett sista försök att stoppa rivningsbeslutet. Arkitekterna menar att processen, som innehåller en statlig reguleringsplan för kvarteret vilken inte går att överklaga, som lett fram till rivningsbeslutet strider mot norsk lag.

”Det allra mest graverande i frågan är att staten har skapat en process där ingen kan överklaga och samtidigt åsidosätter man alla remissinstanser som normalt brukar konsulteras”, skriver Gisle Løkken.

Mer att läsa