Gå till innehållet

Åtta kollegor på nya jobb

En stadsarkitekt i Alingsås, en vd på Ekologigruppen och ett gäng nya medarbetare på Arkitektstudio Witte finns bland veckans folk på nya jobb.

Aila Hirvonen Bremefors blir ny stadsarkitekt i Alingsås den 1 oktober. Hon kommer närmast från jobbet som plan- och bygglovschef i Hjo kommun.

Jimmie McFarland är ny uppdragsansvarig inredningsarkitekt på Tema i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att rita kontor och kommer närmast från Indicum Inredningsarkitekter.

Linnea Blixt är ny planeringsarkitekt på Krook och Tjäder i Göteborg. Hon kommer senast från Radar arkitektur och planering där hon jobbat med bland annat detaljplanering, exploateringsstudier och processledning.

Mikael Wallin är ny vd på Ekologigruppen. Han är landskapsarkitekt och kommer närmast från WSP där han varit avdelningschef för Stads- och Fastighetsutveckling och dessförinnan på avdelning Landskap och Miljö.

Henrik Fogelklou är tillbaka på Sweco Architects Göteborgskontor efter ett halvår på Kanozi arkitekter. Han är både landskapsarkitekt och arkitekt och arbetar främst i tidiga skeden eller komplexa stadsbyggnadsprojekt.

Susanna Horn-Jardemark är ny medverkande arkitekt på Arkitektstudio Witte. Hon är utbildad på Chalmers och kommer närmast från Semrén och Månsson arkitektkontor, där hon bland annat arbetat med bostads- och stadsbyggnadsprojekt.

Nanna Lindberg är ny handläggande arkitekt på Arkitektstudio Witte. Hon är utbildad på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn samt på Kungliga Konsthögskolans ettåriga utbildning i restaureringskonst. Hon kommer närmast från Sweco Architects.

Axel Hermansson är också ny arkitekt på Arkitektstudio Witte. Han är utbildad på Arkitektskole Aarhus i Danmark och kommer närmast från Tengbom, där han främst arbetat med bostäder.

Mer att läsa