Gå till innehållet

”Arkitektoniska lösningar kan minska kriminaliteten”

Stiftelsen Tryggare Sverige får ansvar för de nationella brottsförebyggande riktlinjerna för den byggda miljön, ett uppdrag som tidigare legat hos polisen.
– Vi ska göra konceptet lättare att bygga in i hela planeringsprocessen, säger planeringsarkitekten Cornelis Uittenbogaard som leder arbetet.

För två år sen disputerade han på KTH med en avhandling om hur utformningen av Stockholms tunnelbanestationer relaterar till känslan av trygghet och till kriminalitet. Nu har Cornelis Uittenbogaard rekryterats till stiftelsen Tryggare Sverige där han ska leda arbetet med att uppdatera de nationella brottsförebyggande riktlinjerna för den byggda miljön, BoTrygg2030.

– Det handlar om arkitektoniska lösningar som kan minska förutsättningarna för att brott begås. Det kan vara allt från bra belysning och goda siktlinjer till en blandning av funktioner, som bostäder, fritidsaktiviteter och arbetsplatser. Här är den offentliga miljön särskilt viktig eftersom det är där människor rör sig, säger Cornelis Uittenbogaard.

Ert arbete följer upp en rapport från 2001 som polisen ansvarade för. Vad gav den för resultat?

– Delar av den har använts i pilotprojekt runt om i landet, men det har inte gjorts några återkopplande studier vilket är synd. I den uppdaterade versionen ska vi därför ha med ny forskning och nya exempel, både från Sverige och utlandet. Vi ska också göra konceptet lättare att bygga in i hela planeringsprocessen, från programmerings- till förvaltningsskedet.

Tryggare Sverige menar att de stadsdelar som byggts från 1960-talet och framåt bidragit till brottslighet och otrygghet. Vilka belägg finns för det?

– Det finns bevis på att vissa miljöer är mer exkluderande, vilket gör att kriminaliteten ökar. Visst är de socioekonomiska aspekterna viktiga när man ska arbeta med brottsligheten i ett område. Men den fysiska miljön utgör grunden till brottslighetens förutsättningar och spelar en stor roll för upplevelsen av trygghet. Vill många vistas i ett område ökar den informella sociala kontrollen. På en plats där ingen hör dig kalla på hjälp ökar risken för överfall.

Mer att läsa