Gå till innehållet

Förslag: Sveriges Arkitekter ska jobba för att reducera maktordningar

Titlar ska bli könsneutrala och avdelningar presenteras i bokstavsordning, berättar Tatjana Joksimović, ledamot i Sveriges Arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor, Arkitekt(h)en. Utskottet föreslår ändringar som ska bidra till en modernare och mer inkluderande organisation.

Styrelsen går på utskottets linje och föreslår att titlar med könstillhörigheter ska bytas ut till mer neutrala. Talman blir stämmans ordförande, justeringsman blir justerare och förtroendemän blir ledamöter.

– Det är en nödvändig förändring som har gjorts av medier och inom vissa branscher. Vi gör det för att minska hinder och för att förbundet ska jobba aktivt med att reducera maktordningar i samhället, säger Tatjana Joksimović, ledamot i Arkitekt(h)en.

Dessutom ska medlems- och yrkestitlar, lokalföreningar och studentavdelningar presenteras i bokstavsordning för att motverka inbördes hierarkier.

Den sista ändringen är ett tillägg om att medlemmar ska få tillgång till styrelsens protokoll, så länge de inte innehåller känslig information.

– Vi saknade en tydlighet i frågan, det är viktigt att medlemmarna känner till att de kan ta del av det arbete som styrelsen gör, säger Tatjana Joksimović.

Mer att läsa