Gå till innehållet

Arkitekter gör valkompass: “Vi vill formulera de stora frågorna”

Alessandro Ripellino arkitekter har för andra gången skapat en valkompass med frågor om bostäder och stadsplanering i Stockholm.

Frågor om förtätning, höga hus och bevarande ingår i den valkompass som Alessandro Ripellino arkitekter lanserar inför valet.

– Vi gör det här både för att vi vill formulera de stora frågorna inom stadsbyggande idag och för att marknadsföra oss själva som ett företag med detta fokus, säger Alessandro Ripellino, vd för arkitektföretaget med samma namn.

Alessandro Ripellino

Medarbetarna har själva skrivit frågeställningarna utifrån sina erfarenheter av projekt i framförallt Stockholm. En PR-konsult och en programmerare har sedan hjälpt arkitekterna att vässa formuleringarna och att bygga den digitala valkompassen. Den som följer kompassens frågor matchas mot olika personer i Stockholms fullmäktige utifrån vad politikens parti, inte personen i sig, har formulerat i frågan.

– Vi tycker att det blir skarpare att koppla politiken till en person. Kommunpolitiken i stadsbyggnadsfrågor är också ofta mindre ideologisk än på riksnivå och formas mycket av individerna, säger Alessandro Ripellino.

Det här är andra gången kontoret släppt en valkompass. Alessandro Ripellino tycker sig se en förändring i det politiska klimatet kring stadsbyggnadsfrågor sedan valet 2014.

– Idag tycker jag att det verkar finnas en större koncensus i kommunfullmäktige att bejaka att Stockholm förändras. För fyra år sen var det livliga diskussioner kring stora projekt som exempelvis Slussen.

Däremot ser han en tydlig ideologisk skillnad mellan blocken i hur de vill lösa problem med segregerade bostadsområden.

– Jag skulle önska att politikerna kunde vara djärvare i att komma fram till konkreta lösningar över blockgränserna, istället för att låsa sig och stå och stampa i integrationsfrågorna.

Arkitektföretaget har inget syfte att påverka politiker. Valkompassen ska inte heller ge någon statistik över hur väljare förhåller sig i olika frågor. Däremot har arkitekterna märkt av ett intresse från politiker om hur de formulerar problemen.

– Vi vill väcka frågorna och vill visa att vi är ett arkitektföretag som är med i stadsbyggnadsdebatten.

Mer att läsa