Gå till innehållet

Arkitekter får stöd för innovation

Tio innovationsidéer beviljas medel genom innovationsprogrammet Smart built environment. Två av de beviljade projekten leds av arkitektföretag.

I höstas utlystes medel genom projektet “Innovationsidén”. Bakom utlysningen står innovationsprogrammet Smart built environment, en satsning av IQ samhällsbyggnad som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Nu har tio projekt som ska visa vägen mot ett hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitalisering, valts ut. Bakom två av de beviljade projekten står arkitekter som projektledare.

Arkitekten Edvin Bylander på Our group är projektledare för projektet Knit link – en länk mellan textil- och byggindustrin, utveckling av nya tjänster för 3D-stickning i samhällsbyggandet. Projektet ska sammankoppla industriella processer inom textilindustrin med behov inom byggsektorn.

Projektet Rumsbeskrivning 2.0 projektleds av arkitekten Ivana Komatina på Arkivist group. Projektet handlar om att automatisera beskrivningsprocessen i byggprocessens alla skeden. Syftet är att automatisera beskrivningsprocessen i byggprocessens skeden och göra det möjligt för både byggherrar, arkitekter, förvaltare och brukare att använda dokumentet.

Mer att läsa