Gå till innehållet

Anklagelser mot Mejans rektor utreds

Efter personalens anmälan om missförhållanden på Kungliga Konsthögskolan har Universitetskanslerämbetet startat en utredning av ärendet.

Utredningen består i att Kungliga Konsthögskolans styrelse ska svara på sex av de punkter som personalen tog upp i sin anmälan till utbildningsdepartementet i december förra året. En av punkterna gäller en stipendietilldelning som rektor Marta Kuzma ska ha fråntagit en student sedan denna kritiserat utbildningen. En annan gäller studenternas möjlighet till inflytande i samband med att en kurs lades ner med kort varsel. Styrelsen ska också förklara påstådd svågerpolitik vid tillsättningarna av en professorsrepresentant i styrelsen, två professorer och en profileringschef.

– Vi ska försöka få fram så bra faktaunderlag som möjligt och enas om ett svar, säger Berit Svedberg, ordförande i Kungliga Konsthögskolans styrelse.

Deadline för yttrandet är 18 maj. Styrelsen ska också hitta en efterträdare till Marta Kuzma som lämnar sitt rektorsuppdrag till sommaren, då hon rekryterats att leda konsthögskolan vid Yale University i sitt hemland USA.

– Vår viktigaste uppgift nu är att få tag på en bra rektor, säger Berit Svedberg.

Mer att läsa