Gå till innehållet

Alliansen vill ändra förslag till mål för arkitekturpolitiken

Allianspartierna dissar regeringens förslag till nytt mål för den nationella arkitekturpolitiken.
– Vi är emot att ålägga arkitekturen politiska uppgifter, det riskerar att låsa in den kreativa processen, säger Olof Lavesson (M), ordförande i kulturutskottet.

Det är med anledning av regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö som oppositionen kommit med motioner i frågan. Regeringen har föreslagit ett nyformulerat mål för arkitekturpolitiken och det är detta som riksdagen ska besluta om senare i vår.

Men Allianspartierna slår alltså ner på regeringens formulering, att ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”.

Allianspolitikerna anser att regeringens förslag till mål är allt för komplext och öppet för tolkningar i samhällsbyggnadsprocessen och att det är problematiskt som kulturpolitiskt mål. ”Kulturpolitiken får aldrig reduceras till ett verktyg att lösa andra problem i samhället. Politiken måste ge utrymme till arkitektur, form och design som utmanar maktens vilja, även när makten vill gott”, skriver Allianspolitikerna i sin motion.

– Det är den fria arkitekturen i sig som bidrar till ett mer öppet samhälle, kommenterar Olof Lavesson.

Allianspolitikernas förslag är att riksdagen istället tar den kortare målformuleringen som finns i Christer Larssons utredning Gestaltad livsmiljö från 2015. Den lyder att ”Områdets inflytande ska stärkas och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö”.

Även Sverigedemokraterna har skrivit en motion angående regeringens proposition. De avslår propositionen helt och vill att riksdagen istället beslutar om att tillsätta en utredning om hur svenska medborgare kan få ökat inflytande över sin gemensamma offentliga miljö. ”Vi konstaterar att regeringen strävar efter en högre grad av dialog och medborgardelaktighet på detta område, /…/däremot ser vi inte att regeringens förslag skulle innebära en reell förändring på området”, skriver Sverigedemokraterna i sin motion. De föreslår även en utredning om att lagstadga att kommunerna tillsätter egna skönhetsråd.

Nu bereds propositionen vidare i ett sammanslaget kultur- och civilutskott. I maj väntas debatt och beslut i riksdagen.

– Regeringens proposition är ganska vag och tunn för att ha tagit så lång tid men vi ser beslutet om nytt mål som en bra bottenplatta för nästa regering, säger Olof Lavesson.

Mer att läsa